ŽáciTřídy5. BAktuality

Říjen- měsíční plán

Dlouhodobé úkoly na měsíc říjen:

 1.Vytvořit a prezentovat lapbook o vybraném státu Evropy- do konce října.

 2.Vytvořit zápis o přečtené knize- do konce října.

Denní úkoly jsou každý všední den na GC.

 

ČJ- stavba slov, slova příbuzná, přepis a diktát vět

Čtení: četba vlastní knížky a práce s Čítankou

Doplním správné i/y na konci i uvnitř slov po obojetných souhl.?

Provedu rozbor stavby slov?

Čtu plynule a s porozuměním?

 

Píšu příběhy a vyprávění?

Přečtu si vybranou knihu a zapíši o ni zprávu?

 

M:Obor čísel do 1 000 000 – sčítání a odčítání, slovní úlohy

G-kolmice, rýsování do čtvercové sítě a počítání obsahu a obvodu, stavby a jejich plány

Násobím a dělím zpaměti a písemně i dvouciferným číslem?

Sčítám a odčítám do 1 000 000 zpaměti i písemně?

Narýsuji kolmice, rovnoběžníky a počítám jejich obsahy a obvody?

Vyřeším slovní úlohy?

Spol: Nástup a vláda Habsburků v Čechách, Ústecký kraj

Orientuji se v historických událostech za vlády Habsburků?

Orientuji se na mapě a vyhledám zajímavosti našeho regionu?    

Př: Neživá příroda- nerosty a horniny

Popíšu části neživé přírody i některé horniny a nerosty?

Sp: Práce s papírem- origami, lapbooky

Skládám origami z papíru podle návodu a vytvořím lapbook?

Udržím pořádek na svém prac. místě?

VV: Kresba nebo malba zátiší, práce s přírodním materiálem

Uplatním základní kompoziční principy?

OSV: Práce s instrumentem Uspořádání bodů FIE

 

TV: Sportovní hry