ŽáciTřídy5. BAktuality

Prosinec- měsíční plán

ČJ- Do konce prosince vypracovat záznam o přečtené knize na předtištěný list.

Žáci, kteří ještě nepřednesli báseň během listopadu, si vyberou jednu zimní z Čítanky na str. 52 nebo 53.

PŘ+ SP- Vypracovat a prezentovat lapbook o vesmíru- do konce prosince.

Ve středu 15.12. začíná na hale Vánoční soutěž.

 

ČJ- předložky předpony s, z, vz, ob-, o-, v- a souhláskové skupiny bě,bje,vě,vje,mně,mě, pravopis i/y po obojetných souhláskách- vyjmen. slova

Sloh: pozvánka na vánoční akci

Čtení: práce s vlastní knihou a Čítankou

Odůvodním psaní skupin bě/bjě,vě/vje,pě,mně/mě?

Napíši správně zdvojené souhlásky ve slovech?

Napíši správně předpony s-,z- a předložky s,z?

M-zlomky a desetinná čísla

G-úhly konvexní a nekonvexní, objem a povrch těles

Zapíši velká čísla?

 

 

 

Násobím a dělím do 1 000 000 zpaměti i písemně?

 

 

 

Rýsuji n-úhelníky, zjišťuji povrch a objem těles?

 

 

 

Pojmenuji a zapíši zlomky a desetinná čísla?

 

 

 

Spol: Osvícenství, Marie Terezie a Josef II., kraje ČR

Popíši život v 17. a 18. století?

 

 

 

Zorientuji se na mapě ČR a znám zajímavosti jednotlivých krajů?    

 

 

 

Př: Podnebné pásy

Vysvětlím rozdíly podmínek života na Zemi?

 

 

 

Sp: Výroba vánočních ozdob a přání

Pracuji dle slovního návodu

 

 

 

Udržím pořádek na svém prac. místě?

 

 

 

VV: Podzimní stromy, vánoční a zimní krajina

Vytvářím dle své fantazie?

Pracuji s různým typem barev-pastely, tempery.

 

 

 

OSV: Práce a diskuze ve FIE

TV: Turnaj v přehazované, gymnastické prvky, přeskoky, šplh