ŽáciTřídy5. BAktuality

Měsíční plán- listopad 2021

Ve středu 3.11. půjdeme 4. a 5. hod. do keramické dílny glazovat vaše výtvory.

V pátek 5.11. budeme mít 5.hod. Spol – zeměpisnou část místio středy a 6. hod. půjdeme do tělocvičny do mobilního planetária. Do čtvrtka přineste 60,- Kč na planetárium.

V úterý 9.11. budeme mít besedu s policistkou.

Na geometrii budete mít vždy trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko, kružítko- nejlépe kovové, ořezanou tužku č.3, úhloměr a mikrotužku.

Do konce listopadu vytvoříte lapbook na téma Vesmír nebo Nerosty a horniny - SP + PŘ.

ČJ- zdvojené souhlásky, přídavná jména s příponou –ský, předpony s-,z- a vz-;

Sloh: popis předmětu,  reklama, vyprávění, zpráva

Čtení: četba vlastní knihy, texty z Čítanky

Doplním správné i/y na konci i uvnitř slov po obojetných souhl.?

 

Odůvodním zdvojení souhlásek ve slovech?

 

Odůvodním psaní předpon s-,z- a vz-?

 

M:Obor čísel do 1 000 000 – násobení  a dělení dvoucif. číslem, příklady se závorkami

G- mnohoúhelník

Zapíši a vypočítám slovní úlohy?

 

Násobím a dělím do 1 000 000?

 

Rýsuji do čtvercové sítě?

 

Vydělím a vynásobím dvoucifer. číslem?

 

Spol: Praha, Středočeský a Karlovarský kraj, doba pobělohorská a život v baroku

Vyhledám regionální zvláštnosti jednotlivých krajů?

 

Srovnám a zhodnotím způsoby života v minulosti a současnosti?    

 

Př: Člověk a vesmír

Vysvětlím pohyby Země a Slunce ?

 

Sp: Práce s keramickou hlínou a glazování, tvorba lapbooku

Pracuji s prvky lidového umění?

 

Udržím pořádek na svém prac. místě?

 

VV: Míchání podzimních barev a kresba linií - podzim

Zvládnu teorii i praxi míchání barev ?

 

OSV: Beseda s policistkou, práce na FIE a diskuze

Rozliším vhodné a nevhodné formy komunikace?

Sebehodnotím svou práci a chování?

 

TV: Šplh, sportovní hry, gymnastické prvky

Zvládnu základní herní činnosti jednotlivce sportovních her?