ŽáciTřídy5. BAktuality

Měsíční plán- leden 2022

VV+SP+PŘ- Na pátek 7.1. si přinést materiál k podnebným pásům- obrázky živočichů, krajin. Vypracovat ve dvojici lapbook o podnebných pásech - do 16.1.2022.

SP - Na pátek 14.2. si vybrat se spolužákem jednoduchý recept na studený pokrm a přinést si suroviny.

 

ČJ-odůvodňování i/y po obojetných souhláskách, slovní druhy, podst. jména-pád, číslo, rod a vzor

Čtení a sloh – prezentace listu o přečtené knize, přednes básně, pozvánka a zpráva

Určuji slovní druhy?

 

 

 

Doplním i/y po obojetných souhláskách?

 

 

 

Určuji kategorie podst. jmen?

 

 

 

OSV: Plánování, sebehodnocení, FIE

Plánuji si učení a stanovím si osobní cíle?

 

 

 

Sebehodnotím výsledky své práce?

 

 

 

Pracuji a diskutuji ve FIE?

 

 

 

M: Rovnice napsané pomocí zvířátek, hadů a příkladů, desetinná čísla, převádění jednotek délky

G- tělesa- krychle, kvádr, jehlan,

Pojmenuji, napíši a zaokrouhlím velká čísla?

 

 

 

Sčítám, odčítám, násobím a dělím do 1 000 000?

 

 

 

Vypočítám objem a povrch kvádru?

 

 

 

Řeším rovnice pomocí zvířátek, hadů a příkladů?

 

 

 

Spol: Kraje ČR, Průmyslová revoluce-vynálezy

Porovnám způsob života v současnosti a minulosti?

 

 

 

Zorientuji se na mapě ČR?

 

 

 

Př: Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředím-podnebné pásy; jednoduché stroje

Popíši podnebí, rostliny a živočichy různých podne. pásů ?

 

 

 

Sp: Práce s papírem- obrázky živočichů nebo krajin, modely těles

Vytvářím prostorové i plošné modely?

 

 

 

Pracuji podle slovního návodu a náčrtu?

 

 

 

VV: Plošná kompozice-koláž živočicha nebo krajiny; jednoduchá úprava pokrmu ve školní kuchyňce

Vytvořím koláž?

 

 

 

Vytvořím jednoduchý pokrm?

Nakreslím tělesa?

 

 

 

TV: Posilování, protahování, přeskoky a herní činnosti