ŽáciTřídy5. BAktuality

Dvoutýdeníček 19.4.- 30.4.

Spol- Do konce dubna prezentuji lapbook o jednom z českých panovníků.

ČJ- opakování podst. jmen, slovesa- tvar určitý a neurčitý

Psaní: přepis, doplňování a diktát do šk. dom. a prac. sešitů; psaní – popis děje

Doplním i/y v koncovkách podst. jmen?

Rozliším různé typy sloves?

Určím pád, číslo, rod vzor podst. jmen?

Aj: Slovesa- love, like, don´t like, hate, rodinný výlet

Používám novou slovní zásobu?

Napíšu a přečtu příběh se správnou výslovností?

Používám slovesa v různých tvarech?

M: Obor čísel do 1 000 000 – slovní úlohy; písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení;

G- kružnice a čtyřúhelník, rýsování kolmic

Písemně vydělím jednociferným dělitelem?

Násobím indicky?

Narýsuji kolmé přímky?

Počítám slovní úlohy?

Spol: Lucemburkové- opakování, hrady v ČR

Orientuji se ve staletích?

Pracuji s časovými údaji?    

Př:  Příroda na jaře- ekosystém park

Třídím rostliny a živočichy do skupin podle typických znaků?

Sp: Práce s papírem, pěstitelské činnosti

Stříhám, skládám a lepím papír?

Předpěstuji některé rostliny

Udržím pořádek na svém prac. místě?

VV: Kresba příběhu, kresba podle skutečnosti

Použiji při kresbě různé výrazové prostředky?

TV: Organizace různých sportovních aktivit?

Zorganizuji vybranou sportovní aktivitu?

OSV: Spolupráce ve skupině, plánování času

Spolupracuji ve skupině?

Plánuji svůj čas?

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies