ŽáciTřídy5. BAktuality

Dvoutýdeníček 15.3.-26.3.

Do konce března si přečtěte vybranou knihu a napíšte o ni čtenářský list.

ČJ- skloňování podst. jmen rodu mužského

Psaní: přepis, doplňování a diktát do šk. a prac. sešitů

-prezentace dobrodružných příběhů

Doplním i/y v koncovkách podst. jmen?

Napíši a prezentuji svůj dobrodruh. příběh?

Skloňuji podst. jména podle vzorů?

Aj: I would like to see…;comparative and superlative adjectives

Používám novou slovní zásobu?

Přečtu svůj příběh o drakovi se správnou výslovností?

Stupňuji přídavná jména?

M: Obor čísel do 1 000 000, slovní úlohy, bilandské počítání, soutěž Klokánek

G- rýsování podle souřadnic, osa souměrnosti, pravoúhlý trojúhelník

Přečtu a zapíšu čísla do 1 000 000?

Orientuji se v Bilandských groších?

Narýsuji čtverec pomocí souřadnic ve čtvercové síti?

Počítám slovní úlohy?

Spol: Lucemburkové v Čechách; Nerostné bohatství a průmysl.

Vyhledám nerostné suroviny na mapě ČR?

Pracuji s časovými údaji?    

Př: Vlastnosti látek a jejich měření

Pracuji s jednotkami délky, hmotnosti, teploty a času?

Sp: Vytvoření potřeb pro rytíře

Vytvořím některou z potřeb rytíře?

Udržím pořádek na svém prac. místě?

VV: Návrh erbu nebo pečeť

Navrhnu svůj erb nebo pečeť?

OSV: Kontrola a oprava svých prací

Kontroluji a opravuji své práce?

TV: Hod tenisákem a kotouly vpřed a vzad

Házím tenisákem a měřím si své hody pomocí krokování?

Provedu kotoul vpřed a vzad?