ŽáciTřídy5. BAktuality

Dvoutýdeníček 1.3.- 12.3.

Napsat si čtenářský list ze své knížky do konce března- opět byste měli přečíst alespoň 2 knížky za pololetí.

ČJ- skloňování podst. jmen rod ž. a muž.

Psaní: přepis a doplňování do šk., dom. a prac. sešitů

Doplním i/y v koncovkách podst. jmen?

Napíši dobrodružný příběh?

Určím pád, číslo, rod a vzor u podst. jmen?

Aj: Animals, Would you like to see…?, the directions

Používám novou slovní zásobu?

Přečtu text se správnou výslovností a porozuměním?

Použiji vazbu I would like to…?

M:Zlomky a slovní úlohy, práce s penězi- desetinná čísla, písemná práce

G- rýsování podle souřadnic, obvod a obsah čtverců

Násobím nebo opakovaně sčítám desetinná čísla ?

Pracuji se zlomky?

Narýsuji útvary podle souřadnic?

Počítám slovní úlohy?

Spol: Přemyslovští králové, půda a zemědělství

Orientuji se ve staletích?

Vyjmenuji druhy půd?    

Př:  Energetické suroviny, skupenství látek

Vyjmenuji energetické suroviny?

Určím skupenství látek?

Sp: Práce s kartonem a krabičkami- dům+ nábytek

Vystřihuji a lepím z papíru?

Udržím pořádek na svém prac. místě?

VV: Papírová nebo textilní koláž

Využiji různých výrazových možností?

OSV: Nervozita a stresové situace

Předcházím stresovým situacím a nervozitě?

TV: Hod do dálky a na terč, pohybové rozcvičky

Házím tenisákem do dálky a na terč?