ŽáciTřídy5. BAktuality

DV- úterý 10.11.

Moji malí přátelé,

čeká nás práce na úterý: Ráno se sejdeme od 8.30 na meetu. Předtím si opět nezapomeňte udělat důkladnou rozcvičku svého těla, abyste vydrželi sedět a pracovat do 10.00 hod. s kratičkou přestávkou. V úterní M budete potřebovat pravítko a ořezanou tužku č. 3 nebo pentilku, protože převážně budeme rýsovat. Nejprve z uč. 28/1,2,3 do čtverečkovaného sešitu a vysvětlíme si, co je to rovnoramenný trojúhelník.Potom v PS na str. 18/1. Nakonec si samostatně vyřešíte úlohu o penězích 3 a doplníte znaménka + - .  do příkladů v cv. 4. Ofocená cv. z PS a ze šk. sešitu pošlete do GC. V ČJ si společně odůvodníme předpony a ě, je v uč. na str. 24/6 a 7. Následně si některá slovní spojení zkusíme napsat jako diktát, který si samostatně opravíte podle učebnice.Ten potom zašlete na GC s vyznačenými chybami. Samostatně si vyplníte v PS na str. 21 cv. 1 a zkontrolujete s klíčem vzadu.
V 1. Spol - zeměpisná část- si vypracujete PL z přílohy o orientaci v krajině. K tomu vám pomůže modrá učebnice na str. 20,21. Ofocený doplněný list nebo zjednodušený zápis do sešitu- pokud nemáte tiskárnu, pošlete na GC. V 2. Spol- dějepisné části si pustíte videa o Germánech https://www.youtube.com/watch?v=kR7_hnJY0YI a Stěhování národů https://www.youtube.com/watch?v=gDRaPd2eFFk Pak odpovězte na otázky do GC: 1.Jaká říše stála proti barbarským Germánům a kdo nakonec zvítězil? 2.Který národ napadal Evropu z východu a kdo byl jeho vůdcem? 3.Které další alespoň 3 národy se stěhovali po Evropě a kolem jakého kopce z české mytologie to podle videa vzali? 4.Kým byl národ z východu nakonec poražen?
Kdo bude mít ještě čas a chuť může si pustit odbornější, ale ne tak zábavné video o stěhování národů https://www.youtube.com/watch?v=El5qIJWkeHc Pokud výklad vydržíte sledovat do konce, zjistíte, že některé středověké kmeny měly vtipné názvy. Na konci už se objevují i Slované, kteří jsou již našimi předky.
 
img20201109_17393360.pdf
 
Přeji všem hezký večer a těším se zítra na viděnou.
 
Petra M.