ŽáciTřídy5. BAktuality

DV- středa11.11.

Milí žáci,

ve středu 11.10. by k nám mohl přijet sv.Martin na bílém koni, ale asi se tak nestane. 
V AJ se s mou skupinou sejdu v 8.30 na meetu a probereme si přítomný čas průběhový. Při tom si zopakujeme také zájmena. Do sešitu si společně zapíšeme odpovědi na otázky ze str.13. Str. 14 si společně doplníme a obě strany, jak tu z Englishe, tak tu z WB-14 mi pošlete na GC. V závěru nám ještě někdo bude moci přečíst svou pozvánku na narozeniny.
V M budeme pokračovat na společném meetu od 9.30 v rýsování a poznávání rovnoramenných trojúhelníků z uč. ze str.28/3 a 29/8. Uvidíme, jestli stihneme zjistit obsahy trojúhelníků z cv. 9. Samostatně si pak vytvoříte a vyřešíte šipkové grafy 29/11 do šk. sešitu a pošlete rýsování i šipkové grafy do GC.
V ČJ si společně zopakujeme vyjmenovaná slova po B a vysvětlíme si významy některých stejně znějících, ale jinak píšících slov v uč. na str. 28/3. Samostatně si vyřešíte úkoly v PS na str. 22/1,2. Pak si shlédnete video https://www.youtube.com/watch?v=ZasMAW1Yf84 o sv. Martinovi a odpovíte do GC na otázky 1. V jakém roce se narodil sv. Martin a kde? 2.Jaká 2 povolání měl? 3.Jaký den si připomínáme jeho svátek? 4. Co se na sv. Martina jí a pije? 5. Co to znamená, že sv. Martin přijede na bílém koni?
Ve VV si můžete vybrat buď mezi kresbou koně sv. Martina nebo svým portrétem, který můžete udělat pomocí fotografie nebo pomocí pohledu do zrcadla. Tyto úkoly jsou dobrovolné a opět k nim můžete využít volný čas během víkendu. V příloze máte možné náměty.
 
Přeji všem hezký večer a zítřejší svátek sv Martina.
 
Petra M.