ŽáciTřídy5. BAktuality

DV- středa 25.11.

Milí čtvrťáci,

ve středu bude má skupina pracovat samostatně v AJ ve WB na str. 19/HW. Pomocí videoklipu vyberete správnou předložkovou vazbu v jednotlivých učebnách a zakroužkujete. Konečně se mi podařilo najít video o škole na youtube. Budete si ho moci v klidu pustit každý sám, bez " sekání se". Je to především pro ty, kterým se ještě nepodařilo přihlásit se do wowenglish pomocí hesla. https://www.youtube.com/watch?v=dJFwPA8aitc Pak si opravíte nevhodná slova ve větách v cv. 1 na str. 20. Budete se orientovat podle mapy školy na obrázku. Fotku obou cvičení pošlete na GC.
 
Na společném meetu od 8.30 začneme ČJ a napíšete si diktát některých vybraných vět z uč. 31/5 do šk. sešitu. Ten si potom samostatně opravíte barevnou pastelkou podle učebnice, abych viděla, kde jste udělali chyby a pošlete foto na GC. Společně si vysvětlíme slova z uč. na str. 32/2 s y/i po P a samostatně si vypracujete úkoly v PS na str. 27/1,2
 
V M začneme slovní úlohou v uč. na str. 33/10, kterou jsme v úterý nestihli. Pak budeme zjišťovat na str. 35/18 kolik minut jsou jednotlivé části hodiny a zapisovat si to do šk. sešitu. Samostatně si vytvoříte 4-úhelníkové šipkové grafy z cv. 35/21 podobně jako jsme to dělali na str. 24. Stačí když vyřešíte půlku cvičení. V PS zkuste vyřešit slovní úlohu na str. 23/11. Ofocenou práci z meetu i samostatnou práci do šk. sešitu pošlete na GC.
 
Ve VV si zajděte ven (někdy, když bude vhodné počasí) a pokuste se postavit z přírodnin malou libovolnou stavbu podobnou slovanským polozemnicím, o kterých jsme si povídali v oranžové učebnici Vlastivědy na str. 12. Fotku můžete poslat GC.
 
Přeji všem hezký zítřejší den a dnešní večer.
 
Petra M.