ŽáciTřídy5. BAktuality

DV-pátek 20.11.

Milé děti,

v pátek se sejdu s mou půlkou na AJ od 8.30 hod. Pustíme si poslech z časopisu Play o Díkuvzdání. Pokud budete mít možnost, můžete si vytisknout prac. list z přílohy a během poslechu ho budeme doplňovat nebo si jenom doplněná slova budete psát do sešitu. Pak se budeme věnovat opět školním místnostem ve WB na str. 18/1,2 a doplňování vět v přítomném čase.
Samostatně zakroužkujete pravdu nebo lež v HW v pěti tvrzeních o obrázku v cv. 1. Tuto stránku pošlete na GC.
 
V 9.45 se sejdeme s celou třídou na společné M. Tam budeme řešit úlohy z uč. 33/8,9 do šk. sešitu. V PS si samostatně doplníte věty na str. 22/7 a vyřešíte písemné příklady na str. 23/10, jejichž výsledky po vydělení 2 a 4 doplníte do tabulky. Ofocené stránky ze šk. i PS pošlete na GC.
 
V ČJ si společně vysvětlíme významy slov po L a M s y/ý, která si budete muset zapamatovat z uč. 29/5 a 30/4 a zapíšete si je společně s některými vlastními jmény do šk. sešitu. Poté pošlete na GCPak budeme doplňovat a odůvodňovat i/y v PS na str. 25/2 a 3. Samostatně si vyřešíte rébusy ve cv. 1 a ve cv. 4 vyberete vhodné slovo v závorce. Zkontrolujete si podle klíče.
 
Na OSV se zamyslíte nad tím, jak si dokážete zorganizovat vlastní čas během jednoho pracovního dne. Co děláš ráno po vstávání, dopoledne, v poledne, odpoledne a večer. Napíšete to buď na papír a ofotíte nebo rovnou do GC.
 
Během svého volného času stráveného venku se zkus věnovat jízdě na kole či koloběžce nebo bruslení. Pokud ti to počasí dovolí.
 
Přeji všem hezké odpoledne.
 
img20201119_14295810.pdf
 
Petra M.