ŽáciTřídy5. BAktuality

DV- čtvrtek 26.11.

Milé děti,


ve čtvrtek se opět sejdeme společně v 8.30 na meetu a začneme tentokrát M, ve které se vrátíme k rýsování trojúhelníků a zjišťování jejich obsahu v uč. na str. 35/16. Také zmíníme informace o rovnoběžnosti v rovnoběžníku na str.34. Nakonec budeme sčítat zlomky. Samostatně si zkusíte vyřešit pavučiny v PS na str. 24/2. Práci z meetu i samostatnou práci z PS zašlete na GC.
 
V ČJ si zopakujeme vyjmen. slova po P a v uč. na str. 32/3,4 budete odůvodňovat psaní vhodných slov a y/i. Cv. 3 si pak samostatně přepíšete do šk. sešitu a pošlete na GC. V PS se seznámíme s novými jazykolamy na str. 26/4 a připomeneme si ty, co už známe z předchozích ročníků. Možná stihneme doplnit cv. 1.
 
V 2.ČJ si přečtete text o nemoci zvané Mor https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fbe7139d6e2d a odpovíte na otázky pod textem. Na GC zkusíte napsat 3 odlišnosti mezi morovou epidemií v minulosti a koronavirovou epidemií v současnosti.
 
Přeji všem hezké odpoledne a na viděnou zítra nebo možná už dnes.
 
Petra M.