ŽáciTřídy5. BAktuality

DV- čtvrtek 19.11.

Ahoj všichni ze 4.B,

na zítřejší den jsem si pro vás připravila práci na společném meetu od 8.30.
 
ČJ se budeme věnovat nejprve opakování vyjmen. slov po B a L zpaměti. Pak budete odůvodňovat psaní slov v PS na str. 24/4 a nakonec si vysvětlíme podobně znějící slova s y/i po M v uč. na str. 30/2. Samostatně si do školních sešitů přepíšete věty z uč. cv. 3. Na volné řádky doplníte vhodná slova z cv. 2 a pošlete opět na GC.
 
budeme pokračovat v zapisování a určování zlomků v uč. 32/3,4 do šk. sešitů a v PS 21/3,4. Samostatně pak zjistíte obsahy trojúhelníků v PS 22/5 a zapíšete do tabulky i se zlomkem, jakou částí každého trojúhelníku je jeden kachlík= čtvereček. Také si připomenete autobus ve cv. 6. Opět vyfocené oba sešity pošlete na GC.
 
Ve Čtení si přečtete znovu informace o Karlovarském a Ústeckém kraji v modré Vlastivědě na str. 9 a navíc o Středočeském kraji na str. 8. Z každého kraje si vypíšete do zápisového sešitu ze Společnosti krajské město a 3 zajímavosti, které se v kraji nacházejí. Vystřihnete nebo překreslíte si mapu krajů z přílohy, nalepíte do sešitu a vyznačíte ty zajímavosti, které jste si vypsali- město, horu, řeku atp. Nezapomeňte ke každému kraji nadpis a poslat mi fotku na GC.
 
Přeji všem úspěšný zítřejší den.
 
Petra M.