ŽáciTřídy5. BAktuality

Domácí výuka - úterý 24.3.

Český jazyk- uč. str. 73/1- naučit se zpaměti vyjmen. slova po P, vypsat je se správně doplněným y/ý nebo rovnou napsat vymyšlené věty, ve kterých je děti použijí, případně přepsat věty z učebnice a podtrhnout v nich vyjmen. slova po P. PS- str. 17/1,2
 
Matematika- uč. str. 57/8,9 - další dvě slovní úlohy s příklady i odpověďmi, případně pomocnými nákresy; uč. str. 58/2- na čtverečkovaný papír nakreslit jednotlivé velikosti podlah z tabulky- příklad 3x3 - 3 řádky a 3 sloupce a vyplnit různobarevnými parketami podle tvarů v tabulce, uč. str. 59/3- vyhledat rovnoramenné trojúhelníky (ty, co mají dvě strany stejně dlouhé) na str.54/5, pojmenovat je doporučeným způsobem, změřit jejich obvody a zaokrouhlit je na centimetry.