ŽáciTřídy5. BAktuality

Domácí výuka - úterý 17.3.

ČJ- uč. str. 69/2- vyhledat podstatná jména a vypsat je do dvou sloupců rozdělené na jednotné a množné číslo do sešitu na dom. výuku; 69/4- přepsat s doplněným i/y do sešitu na dom. výuku
PS- str. 15/3,4
Matematika- PS- str. 6/1- rýsovat ořezanou tužkou č.3 nebo pentilkou- vypracovat úkoly a,b. Zadání c vypracovat pouze v případě, že se dítěti daří rýsovat přesně a čistě.
Uč. str. 57/4, 5 do sešitu na dom. výuku- u slovních úlohy nezapomínat na příklady a odpověď, případně obrázek.