ŽáciTřídy5. BAktuality

Domácí výuka- středa 11.3.+ čtvrtek 12.3.

 

Matematika- uč. str. 55/3,4 a 5- Do algebrogramů děti zkoušejí postupně dosazovat číslice od 1 do 9 tak, aby příklad byl správně s tím, že vždy stejné písmeno musí být stejné číslo.; 57/slovní úlohy 1,2,3 a 4 do nově zavedého sešitu- příklady a odpovědi; PS nový- str. 4 a 5

Český jazyk - uč. str. 66/1 a 3 přepsat do sešitu a určit slovní druhy; PS- str. 12 a 13 celá

Anglický jazyk- moje skupina - uč. str. 47- přečíst si text a odpovědět na otázky k textu, novou slovní zásobu je možno vyhledat si na překladači a pustit si výslovnost; Nakreslit plánek města ve kterém bys chtěl žít nebo své město s názvy jednotlivých budov, které jsou v učebnici.