ŽáciTřídy5. BAktuality

Domácí výuka - pondělí 16.3.

AJ- moje skupina- učebnice- str. 48- přečíst cvičení a naučit se názvy osob- možno využít výslovnost na překladači, PS- str. 59/2 a 60/2- He´s got... (He has got)- On má... She´s got...(She has got)- Ona má...
 
ČJ- rod podstatných jmen- PS- str. 14/3,4- děti si mohou zvýraznit nebo před Vámi odůvodnit gramatické jevy, či přepsat a potom možno zkusit napsat také jako diktát.
číslo podst. jmen- jednotné- ukazujeme si ten muž, ta žena, to dítě a množné- ukazujeme si ti muži, ty ženy, ta kuřata PS- str. 15/1,2
 
Př- uč. str. 62 Ptáci- přečíst  (možno využít i jako procvičování hlasitého čtení nebo nejdříve přečíst potichu a pak nahlas) a využít při vyplňování v PS- str. 53; str. 52 by měly mít děti hotovou, pouze cv. 3 a 4 jsme nezkontrolovali.