ŽáciTřídy5. BAktuality

Domácí výuka - pátek 13.3.

Český jazyk- uč. str. 68/2- doplň písmena do slov a přepiš je do tří sloupců podle rodu- nad prvním sloupcem bude ukaz. zájmeno TEN nad druhým TA a nad 3. TO; PS- str. 14/1,2
Matematika- uč. str. 58/1- vysvětleno nad příklady; PS- str.6/2,3
Společnost- zapsat jednoduše 3 věty o povolání svých rodičů a o povolání, které by děti chtěly dělat do nově zavedeného sešitu
Anglický jazyk- skupina p.uč. Skotnicové
https://www.sszslitvinov.cz/files/editor/29/Aj%20Petra%20Skotnicov%C3%A1%20worksheets-clothes.pdf