ŽáciTřídy5. BAktuality

Čtyřdeníček 16.11. - 20.11.

Příroda -Vytvořit si herbář stromů – do konce listopadu i s obrázky.

Český jazyk- Vypracovat čtenářský list o své přečtené knize.

ČJ- vyjmenovaná slova po B,L,M;

Psaní: přepis a doplňování do šk. a prac. sešitů

Doplním ě, je do slov s předponou a bez předpon?

Odpovím na otázky o 17.listopadu?

Vyjmenuji vyjmenovaná slova po B, L,M a určím jaké i/y se píše ve slovech?

Aj: School- rooms at the school, Thanksgiving Day

Seznámím se se svátkem Díkuvzdání?

Pojmenuji místnosti ve škole?

Přečtu se správnou výslovností a s porozuměním text?

M: Zápis zlomků - části z celku, slovní úlohy, písemné sčítání, odčítání a násobení

G- rýsování do čtvercové mříže, obsah obrazců

Zapíšu část z celku pomocí zlomku?

Rýsuji obrazce do čtvercové mříže a zjišťuji jejich obsah?

Sčítám,odčítám, násobím a dělím čísla do1 000 zpaměti i písemně?

Řeším slovní úlohy?

Spol: Kraje a krajská města, Slovanské osídlení

Vyhledám krajská města na mapě a zjistím o nich různé zajímavosti?

Zjistím, jak žili první Slované?

Př: Les a houby

Odpovím na otázky o houbách a zapíši si je do sešitu?

OSV: Organizace vlastního času

Organizuji si vlastní čas a stanovuji si konkrétní cíle?

 

VV: Kresba postavy

Nakreslím postavu z historického období?

SP: Úklid vašeho pokojíku

Uklidím si svůj pokoj a udělám tím svým rodičům radost?

 
TV: Bruslení nebo cyklistika

Bruslím, jezdím na kole nebo koloběžce?