ŽáciTřídy4. CAktuality

English - from Jarka 38th part

Vocabulary - slovní zásoba

Dear kids and parents,

how are you? I hope that you are doing well. 

Today - dnes to bude vaše slovní zásoba (vocabulary)

Open your Activity book page 88 - what can you see?

Quizzy´s Questions

malá nápověda - letters jsou písmena

Určitě objevíš, že ti zde pomůže ještě něco :)

Take a photo of it and send it to me, please. (vyfoť a pošli)

Thank you very much

Jarka