ŽáciTřídy4. CAktuality

Domácí škola 8.6.

8.6.

Český jazyk

Základní úkol – doplním i/y u slov po v a vytvořím slova s předponou vy-, vý-

PS vyjmenovaná slova str. 44, cv. 19, 20, 21

 

Online procvičování - https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

 

Bonusový úkol –

Vytvoř větu s použitím co nejvíce vyjmenovaných slov po V.

 

Čtení

Základní úkoly – vyhledám v textu informace

 

Přečti si text o slepýši. Při čtení si podtrhávej informace, které jsou pro tebe nové. Zapiš si svými slovy minimálně 5 zajímavostí o tomto zvířeti.

 

Spousta lidí si plete slepýše s hadem. A protože se hadů bojí, slepýše zabíjejí. Přitom slepýši nejsou žádní hadi, pouze tak vypadají. Ve skutečnosti je slepýš dlouhá beznohá ještěrka. Možná vám to připadá podivné, ale je tomu skutečně tak. Stejně jako u obyčejných ještěrek můžeme si u slepýšů všimnout, že pohybují očními víčky. To hadi neumějí. Když přišlápnete ještěrce ocas, přetrhne se, ale po určité době jí zase doroste. U slepýše to platí také, u hadů však nikoliv. Setkat se v přírodě se slepýšem se stává v posledních letech vzácností. Proto jsou slepýši zákonem chránění. Zabíjení slepýšů je tedy trestné. Ze svých úkrytů vylézají slepýši za soumraku a vydávají se hledat něco k snědku, především žížaly a slimáky. Zbarvení slepýše je hnědé a po hřbetu se mu táhne tmavý pruh. Jaké délky slepýš dorůstá? Asi jako obvod vašeho krku.

 

(Jan-Michal Mleziva: Vyjmenovaná čtení o přírodě. Triton, Praha 2011.)

 

 

Bonusový úkol – trénuji otázky

Vytvořím 3 otázky, na které můžeme najít odpověď v textu. Trénujeme otázky na které nelze odpovídat ano-ne.

 

Matematika

Základní úkoldělím se zbytkem

Učebnice str. 88, cv. 1

PS str. 35, cv. 2

     Str. 36, cv.1,2

 

Bonusový úkol – vytvořím úlohy na dělení se zbytkem

PS str. 36, cv.3