ŽáciTřídy3. AProcvičujeme

Květen

čJ -  máme zvládnutá všechna vyj.slova - neustále procvičujeme, odůvodňujeme     - slovní druhy - slovesa - kategorie /číslo, osoba, čas, infinitiv/ G - práce s kružítkem, sestrojujeme čtverec, obdélník, trojúhelník    …