ŽáciTřídy2. BAktuality

SOVIČKY PRACUJÍ V CENTRECH AKTIVIT S TÉMATEM ŽIVOČICHOVÉ

HNED RÁNO JSME SE ROZDĚLILI PODLE SVÉHO ZÁJMU DO ČTYŘ CENTER - ČTENÍ A PSANÍ, MATEMATIKA, OBJEVY A ATELIÉR. V PRŮBĚHU DOPOLEDNE JSME SE VYSTŘÍDALY VE VŠECH CENTRECH, KDE JSME SE VĚNOVALI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM. PŘI PRÁCI S TEXTEM ZJISTILI, PŘI KTERÝCH PROFESÍCH JE POTŘEBA PES. V MATEMATICE JSME POROVNÁVALI DÉLKU VĚKU ZVÍŘAT, V OBJEVECH JSME NAHLÉDLI DO ÚTROB ŽIVOČICHŮ A V ATELIÉRU JSME ZVLÁDLI ŽIVOČICHA SLOŽIT Z PAPÍRU. DOKÁZALI JSME SPOLUPRACOVAT VE SKUPNĚ I PRACOVAT SAMOSTATNĚ NA RŮZNÝCH ÚKOLECH. 
(FOTOGRAFIE VE FOTOGALERII)