ŽáciTřídy2. BAktuality

SOVIČKY MEZI EDISONY

NAŠE ŠKOLA CELÝ TÝDEN HOSTILA SKUPINKU STUDENTŮ Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA. POTKÁVALI JSME SE S NIMI NA CHODBÁCH A POZOROVALI JSME, JAK MLUVÍ, JAK JSOU OBLEČENÍ, JAK SE CHOVAJÍ. V PÁTEK JSME DOSTALI PŘÍLEŽITOST, ABYCHOM S NIMI TRÁVILI CELOU HODINU. NĚKTERÉ SOVIČKY NAŠLY ODVAHU A POKUSILY SE ANGLICKY NĚCO VYZVĚDĚT O STUDENTECH. NÁM OSTATNÍM BYLI VELKÝMI POMOCNÍKY SPOLUŽÁCI 8. A 9. ROČNÍKŮ, KTEŘÍ BYLI SKVĚLÝMI PŘEKLADATELI. DOVĚDĚLI JSME SE MNOHO ZAJÍMAVÉHO, COŽ JSME SI POZORNĚ ZAZNAMENALI DO PŘIPRAVENÉ KNÍŽKY - NECHALI JSME SI JE I PODEPSAT. TAK MÁME VZPOMÍNKU NA STUDENTY Z TURECKA, INDIE, TUNISU, MALAISIE, JAPONSKA, ESTONSKA. PO NÁVRATU DO TŘÍDY JSME SI INFORMACE NASDÍLELI A ZEMĚ STUDENTŮ NAŠLI NA MAPĚ SVĚTA.  (FOTOGRAFIE VIZ FOTOGALERIE)