ŽáciTřídy2. BAktuality

DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOLY - ROZKLIKNI

 

 

 

DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ NA KAŽDÝ DEN

 

Pátek 29.5.

tak máme za sebou další týden...toto letí ! 

 

Vezmi si diář a zapiš si, na které stránce si dočetl/a ve své knize. Kdo dočetl celou knihu, může si zapsat do čtenářského listu.

 

ČJ   1) Procvičování tvrdé,měkké souhlásky (celkem 5 stránek)

                http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-2/cesky-jazyk-2/souhlasky/

        2) – znáš pohádku O třech prasátkách ?  Zkus jí převyprávět.

               Pracovní list (viz. Příloha – odpověď na otázku napiš na nějaké volné místo na listu)

 

M –  +/-   doplň chybějící čísla (viz pracovní listy) bubliny  (poslat do pondělí 1.6.)

 

VV+SPOL

1.6. je Mezinárodní den dětí, Světový den rodičů a Světový den mléka        

            – vyber si jedno téma

            – nakresli obrázek-plakát jako pozvánku na akci-oslavu   (na plakátu by mělo být datum, název,

               místo kde se akce koná, nějaký program- časový harmonogram)

             Vypracovaný plakát si ukážeme na dalším meetu (úterý).

 

 

ČVRTEK  28.5.

Dnes se spolu sejdeme a znovu zopakujeme všechny známé slovní druhy

              (podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky a spojky)

              Zkusíme spolu sestavit větu podle „číselného kódu“

              Budete potřebovat penál a vytištěný list. (viz.příloha)

meet.google.com/ixt-qdgo-adq  

8:30                    9:00                9:30              10:00           10:30

DENÍSEK           DAN T.          MÁRA            ZUZA           EMMIČKA
JÍRA                   KUBA            DÁDA            NIKOL          DAN A.
KAČKA               VAŠÍK           SOFI             TEREZKA     TÝNKA

VANESKA          LÁDÍK           MAKSIM        HONZÍK        BARČA
DENISKA           FANDA                                JIŘÍK               

 

ČJ     -  pracovní list „farma“ – najdi 7 rozdílů (obrázek si můžeš vybarvit)

         -  na list s volnými linkami napiš krátké věty „co vidíš na obrázku“

      (používej předložky a přídavná jména; všechny slovní druhy, které znáš označ správným číslem)

     

                           2          1         5   7     1        

         příklad: Velký houser pije z jezírka.   

 

 

STŘEDA 27.5.

Jestli chceš, vyzkoušej svoje šikovné ruce, ve čtvrtek můžeš ukázat, jak se Ti dařilo:          

                                                         https://cz.pinterest.com/pin/696861742330306312/

                                                         https://cz.pinterest.com/pin/845058317569624638/

 

ČJ  1) – dnes si zopakujeme psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě

              http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-2/cesky-jazyk-2/pravopis-psani-de,-te,-ne/  (jedna strana)

              http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-2/cesky-jazyk-2/pravopis-psani-be,-pe,-ve/ (jedna strana)

      2) - znovu si procvič známé slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky)

             https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec7d29ecd023 (pro 2. ročník – ikonky NAJDI PODSTATNÁ JMÉNA, NAJDI SLOVESA, NAJDI PŘEDLOŽKY, NAJDI SPOJKY)

             Vzpomeň si, co jsme si říkali o přídavných jménech (jak je poznáme a ke komu patří)

             Zkus si procvičit:

             https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eccfe89c398d (pro 3.ročník – ikonka NAJDI PŘÍDAVNÁ JMÉNA)

 

M  1) -  řešíme slovní úlohy (najdi si slovní úlohy pro 2. třídu)

            protože jsou, myslím, velice jednoduché, vyřeš aspoň 3 slovní úlohy

           https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ec7cd46c17f9

       2) - hledej geometrické tvary, počítej a zapiš (viz.příloha)

              vzpomeň si, co jsme si o nich říkali (kolik má stran, vrcholů…apod.)

 

       3) - pamatuješ si jak se zakreslují plánky staveb?

              Vezmi si pracovní list (viz. Příloha) a u každé stavby zakresli plánek.

              Pod každý plánek napiš, kolik má stavba PODLAŽÍ (pokud Ti to pomůže, stavbu si postav)

vyplněné listy ofoť a pošli

 

Dobrovolný úkol:

PŘÍRODA – Kdo je tur domácí ?  Vypátrej a odpověz na otázky v pracovním listu.

 

 

 

ÚTERÝ  26.5.

Dnes se sejdeme na meet. 

 

meet.google.com/mpr-ybdf-tng

8:30               9:00               9:30               10:00               10:30
ZUZA             LÁDÍK           KAČKA           DAN T.            JIŘÍK
EMMIČKA     VAŠÍK            VANESKA     TEREZKA        DENÍSEK              
MÁRA            DAN A.          SOFI              HONZÍK          TÝNKA
DÁDA            KUBA             NIKOL           BARČA           MAKSIM
DENISKA                             JÍRA              FANDA                               

Téma – slovní druhy (opakování těch, které již známe, seznámíme se s dalším: přídavná jména)

Připravte si penál a pracovní list (přílohu jsem posílala s předstihem včera)

NIC NEVYPLŇUJTE !!! BUDEME PRACOVAT SPOLEČNĚ!!!

Připravte si také diář  (sebehodnocení Matematika, Český jazyk)

Dobrovolný úkol: Máš dobrý postřeh? trička (viz.příloha) – vystřihni a nalep na správné místo 

Pokud se to technicky podaří, připojí se k nám i Sovičky, které chodí do školy. 

 

PONDĚLÍ  25.5.

M - procvičování násobilky  http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni

      (PEXESO na násobení do 15, do 21, do 25; nebo Malá násobilka)

ČJ – procvičování - podstatná jména, slovesa

http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-2/cesky-jazyk-2/podstatna-jmena/

http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-2/cesky-jazyk-2/slovesa/

Připomeň si co jsou předložky a spojky (viz.příloha- posláno na mail)

SPOL – práce s kalendářem

vyber si ze třídy 4 kamarády nebo kamarádky, napiš si jejich jména a najdi, kdy slaví svůj svátek;

dále zjisti, který den (pondělí, úterý, středa…) bude Štědrý den v roce 2020

 

PÁTEK 22.5.

Zamysli se nad svou domácí výukou po dobu zhruba dvou měsíců
a pokus se vytvořit myšlenkovou mapu.
Je to mapa pro tebe, aby sis srovnal(a), co procvičuješ,
kde jsi úspěšný(á), kde potřebuješ přidat - tuto mapu nemusíš posílat,
ale doufám, že ti bude nápomocná při srovnání myšlenek
a pomže ti v tvém dalším vzdělávání

ČTVRTEK 21.5.

M - dnes se zaměř na slovní úlohy
    - procvičovat můžeš na:  matika.in - 2. roč.
    - připomeň si také geometrické tvary
       http://matematika.hrou.cz/c/geometrie  

     
Dobrovolný úkol: nakresli obrázek,
      který se bude skládat jen z geometrických tvarů

ČJ - dnes věnuj čtení s porozuměním, čti pozorně
     - odpovídej na otázky, odpovědi hledej v textu
       (gramar.in - čtení s porozuměním - 2.roč.)
       https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=2 
    - vyber si jednu pohádku, přečti si ji a odpověz na otázky

 

MEET setkání
meet.google.com/bpx-jisw-yrr  
TÉMA: sdílení myšlenkové mapy "Můj den" 
            pracovní list - slovní druhy

9:00             9:30              10:00            10:30              11:00
Jíra              Ládík             Dan T.          Kačka             Deniska
Jiřík             Dáda              Kuba            Vaneska         Terezka
Fanda          Mára              Maksim        Nikol               Emmička
Vašík           Denísek          Honzík         Sofii                Zuzka
Dan A          Barunka                             Kristýnka          

STŘEDA 20.5.

M - dnes si ověříme, že čísla a matematika je všude kolem nás
    - budeš pracovat s hodinami, kalendářem a informacemi,
      které můžeš získat a také bys je měl(a) uchovat ve své hlavičce
      http://matematika.hrou.cz/c/datum-a-cas

ČJ - procvič si párové souhlásky na kole štěstí 
       https://wheelofnames.com/view/cs/jur-ks4/  
          - na papír si napiš alespoň 7 slov z kola štěstí
     - na kole štěstí si můžeš procvičit i protiklady

       https://wheelofnames.com/view/6qf-mrn/  
     - pomalu byste se měli všichni dobírat ke konci písanky,

       vím, že hodně z vás již má dopsáno ,
       vy, kteří ještě máte volné listy, prosím zapracujte na nich
     - dodělej si, pokud ještě nemáš,
        myšlenkovou mapu na téma "Můj den"
        budeme ji potřebovat ve čtvrtek na MEET setkání

ÚTERÝ 19.5.

M - dnes se zaměříme na násobení a dělení
    - opět záleží na tobě, jakou strategii zvolíš:
      1. začneš od nejjednoduššího a postupně si zvyšuješ obtížnost
      2. vybíráš si náhodně
      3. začneš u obtížnějších cvičení
          a pokud se nebude dařit, začneš hledat jednodušší
          a po procvičení se vrátíš k těm obtížnějším
       http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni 

ČJ - sejdeme se na MEETU a budeme se věnovat čtenářské gramotnosti
     - připrav si čistý list papíru a pastelky
     - pokud máš nějaký problém s domácími úkoly - připrav si je k ruce

meet.google.com/zce-ugac-wer 

8:30 - 9:15   9:15 - 10:00   10:00 - 10:45   10:45 - 11:30
Deniska         Kačka             Ládík                 Dan T.
Emmička        Vaneska         Dáda                 Jiřík
Terka             Nikol               Mára                 Fanda
Zuzka             Sofii                Kuba                 Jíra
Barunka         Kristýnka        Denísek            Dan A.
                       Maksim           Honzík              Vašík   

PRV+ SPOL - vytvoř myšlenkovou mapu na téma : MŮJ DEN
                   -  připrav si ji na čtvrtek, kdy bude další MEET 

PONDĚLÍ 18.5.  

M  - našla jsem pro vás zajímavé stránky
       na procvičování matematiky podle obtížnosti
     - dnes se zaměř na sčítání a odčítání
       http://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani/
     - můžeš si zde najít a procvičit vše dle svých potřeb

ČJ - v minulém týdnu (v týdenních úkolech) jste v jednom cvičení 
       psali jména zvířátek - medvídek Pú, ....
     - doporučuji vám procvičit, kdy psát velká písmena 
        www.gramar.in - 2. roč. - "malé nebo VELKÉ písmeno"
        DOBROVOLNÝ ÚKOL - doplněnou větu(y) napiš psace

PÁTEK 15.5.

ČJ - přečti si ve své knize další kapitolu 
       a vyprávěj někomu nahlas o čem jsi četl(a)
     - napiš si další stránku do písanky
     - zaměř se na slovní druhy
       vyhledej v písance nebo ve své knize (ústně)
       podstatná jména, slovesa, předložky
       http://cviceni.testy.sweb.cz/slovnidruhy/slovnidruhy02.htm  
M  - procvičování + - do 100  pro 2. ročník
       https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-2-trida#kc-8  
     - zkus si různé obtížnosti a zjistíš,
       co si potřebuješ procvičovat a na co se zaměřit  
     - pokud ti přijde, že je to pro tebe všechno lehké,
       můžeš zabrousit do 3. třídy
       https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-3-trida  

VV + SP - nechám na tvé volbě
              - kresli si, vybarvuj, vytvoř něco zajímavého VYFOŤ A POŠLI MI

ČTVRTEK 14.5.

se sejdeme na MEET  

meet.google.com/uou-ceot-mwo

8:30                    9:00                9:30              10:00           10:30

JÍRA                   DENISKA        ZUZA            LÁDÍK          KAČKA
JIŘÍK                  DAN T.            EMMIČKA     VAŠÍK        MAKSIM
TÝNKA               HONZÍK          MÁRA           DAN A.        SOFI
VANESKA          BARČA            DÁDA           KUBA           NIKOL
DENÍSEK           TEREZKA                                                 FANDA

TÉMA SETKÁNÍ:

- budeme se ještě zabývat přírodou (připravte si vyplněný list s vrabci) 

- druhé téma bude o vás milé Sovičky 
   V příloze máte list,který si prosím vytiskněte, pozorně si ho prohlédněte a zkuste vyplnit,
   můžete celý nebo jen některé části. (kdo bude chtít, i barevně)
   Nechám na vás, které informace si vyplníte. S listem budeme pracovat při setkání.

 
 

STŘEDA + ČTVRTEK 13. -14.5.

Někteří mi již poslali vypracované týdenní úkoly :-)))
proto posílám v příloze DOBROVOLNÉ ÚKOLY  


ČJ - přečti si ve své knize další kapitolu
       a vyprávěj někomu nahlas o čem jsi četl(a)
     - napiš si další stránku do písanky
     - zaměř se na slovní druhy
       vyhledej v písance nebo ve své knize (ústně)
       podstatná jména, slovesa, předložky
       http://cviceni.testy.sweb.cz/slovnidruhy/slovnidruhy02.htm  
M  - procvičování + - do 100  pro 2. ročník
       https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-2-trida#kc-8  
     - zkus si různé obtížnosti a zjistíš,
       co si potřebuješ procvičovat a na co se zaměřit  

     - pokud ti přijde, že je to pro tebe všechno lehké,
       můžeš zabrousit do 3. třídy
       https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-3-trida  

VV + SP - nechám na tvé volbě
              - kresli si, vybarvuj, vytvoř něco zajímavého VYFOŤ A POŠLI MI

 

ÚTERÝ 12.5.
Sejdeme se na MEET  ?

meet.google.com/ruh-svfm-xiz

8:30               9:00               9:30               10:00                 10:30

ZUZA             LÁDÍK            KAČKA           DENISKA             JÍRA
EMMIČKA      VAŠÍK            MAKSIM         DAN T.                 JIŘÍK
MÁRA            DAN A.           SOFI              HONZÍK               TÝNKA
DÁDA            KUBA             NIKOL            BARČA                 VANESKA
                                            FANDA           TEREZKA             DENÍSEK  

 Téma setkání:
Příroda kolem nás
Potřebuješ penál a volný papír A4

 

PONDĚLÍ 11.5.

- minulý týden jsme si při MEETU povídali o událostech ve dnech 5.5. A 8.5.
- některé z vás to tak zaujalo, že máte spoustu otázek
- kdo se chce dozvědět více, tak doporučuji videa ze seriálu
   DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA
- najdete zde 112 dílů, které se zabývají historií našeho národa
- jsou to 3-minutová animovaná videa, která pomohou dětem najít
  odpovědi na jejich otázky - Osvobození Prahy - 102.díl
  TOTO JE JEN NÁPAD - NENÍ TO POVINNÉ PRO VŠECHNY 

SPOL - zamysli se nad pojmy
            PŘÍRODNINA - SUROVINA - VÝROBEK
            prirodnina-surovina-vyrobek/cviceni.htm

 

PŘ + ČJ - léto v okolí obydlí - na výběr máš z více cvičení,
                záleží na tobě co a kolik si vybereš 
                http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto_okoliobydli1.htmČTVRTEK 7.5.
 

8:30               9:00               9:30               10:00               10:30
JÍRA              DENISKA       KAČKA          DENÍSEK         ZUZA
JIŘÍK             DAN T.           MAKSIM        VAŠÍK              EMMIČKA
VANESKA     HONZÍK         SOFI              DAN A.            MÁRA
TEREZKA     BARČA           NIKOL           KUBA               DÁDA 
                                                                                           FANDA  
TÉMA:
- čtenářská minilekce (Vennův diagram)
  pracovní list - čtvrtek 7.5.
- kniha, kterou čteš
- připrav si penál a diář 

 
 

STŘEDA 6.5.

    - v úterý jsme si při videohovoru povídali o kalendáři - ověř si znalosti
      http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/orientace_vcase1.htm

M - každý den si počítej
    - jednodušší verze
      https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-a

    - obtížnější verze 
      https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b 

ČJ - připomeň si, co jsou slova protikladná (antonyma)
       https://www.umimecesky.cz/pexeso-antonymum-1-uroven/58
   
    - připomeň si, co jsou to synonnyma
        https://www.umimecesky.cz/pexeso-synonymum-1-uroven/74

 

ÚTERÝ 5.5.

M  - pokud si nejsi jistý(á) trénuj + - do 100 bez přechodu 10 (lehčí varianta)
        https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-a
     - pokud si jistý v počítání jsi a troufneš si
       na + - do 100 s přechodem 10 (obtížnější varinta)
         https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b
      
       MATEMATICE SE VĚNUJ ALESPOŇ 30 MINUT

ČJ - připomeň si, 
       1. co jsou to slova protikladná a zahraj si pexeso
           https://www.umimecesky.cz/pexeso-antonymum-1-uroven/58
       2. co jsou to synonyma (slova souznačná) a zahraj si pexeso
           https://www.umimecesky.cz/pexeso-synonymum-1-uroven/74

        ČEŠTINĚ SE VĚNUJ ALESPOŇ 30 MINUT

      - pracovní list DETEKTIV ŠIKULA
        (dostali jste ho ve včerejším mailu, pro jistotu posílám ještě jednou)    
      - zároveň  pro jistotu v mailu posílám i Čtenářskou kartu

MEET setkání 
Připojit se přes Google Meet
meet.google.com/qod-tmpj-day


8:30               9:00               9:30               10:00               10:30
ZUZA             LÁDÍK           KAČKA           DENISKA          JÍRA
EMMIČKA     VAŠÍK            MAKSIM        DAN T.             JIŘÍK
MÁRA            DAN A.          SOFI              HONZÍK           TÝNKA
DÁDA            KUBA             NIKOL           BARČA             VANESKA
                                                                                             DENÍSEK

TÉMA SETKÁNÍ:
- RECITACE BÁSNIČKY (KDO NEPOSLAL VIDEO)
- ADRESA
- DATUM NAROZENÍ
- PRÁCE S KALENDÁŘEM - POKUD MÁŠ, VEZMI SI HO K RUCE
- DIÁŘ
- ČASOVÁ PŘÍMKA (MINULOST - PŘÍTOMNOST - BUDOUCNOST)

 

PONDĚLÍ 4.5.

           - na rozehřátí si můžete zahrát hru s dopravními značkami
              (viz příloha v mailu)

           - pokud nemáš možnost si vytisknout, zahraj si pexeso

SPOL - popiš ústně svou cestu do školy
           - pokud máš možnost požádej dospěláka, či staršího sourozence,
            aby ti ukázal aplikaci MAPY na internetu
           - pokus se najít svůj dům nebo školu

           - pokus se nakreslit - máš možnost si vybrat ze tří možností
                1. plánek okolí svého domu
                2. plánek okolí školy
                3. plánek cesty do školy

 

 

ČTVRTEK 30.4.

Dnes začněte zvesela a ještě několik nápadů pro dobrou náladu:
https://cz.pinterest.com/pin/626492998153094876/
https://cz.pinterest.com/pin/205899014185169138/
https://cz.pinterest.com/pin/39125090497465840/ 
 

KAŽDÝ ROK 30.4. SE PÁLÍ ČARODĚJNICE, MY JE BOHUŽEL SPOLU LETOS
NESPÁLÍME, PROTO SE ALESPOŇ SEJDEME NA MEETU (VIDEOHOVOR) A
TENTOKRÁT SE ROZDĚLÍME JEN NA DVĚ SKUPINY:

 9:00          9:45
 KLUCI         HOLKY

Připojit se přes Google Meet


- PŘIPRAVTE SI:
     VOLNÝ LIST PAPÍRU
     JEDEN DÍLEK PAPÍROVÉ UTĚRKY (POKUD MÁŠ DOMA)
     PASTELKY, FIXY
     TÝDENNÍ ÚKOLY (AŤ UŽ VYPLNĚNÉ, ČI NEVYPLNĚNÉ)

 

STŘEDA 29.4.

JEN PRO ŘEŠITELE MATEMATICKÉHO KLOKANA
Připojit se přes Google Meet

meet.google.com/hym-yftm-jwq

9:00               9:30               10:00

Dáda             Kuba                Sofi
Mára              Dan T.             Barunka
Denísek         Láďa                Nikol               
Maksim          Dan A.


Omlouvám se ostatním, že Vám přijde také pozvánka,
ale je pro mne jednodušší napsat hromadný mail, než vypisovat jednotlivé adresy - děkuji.

Ostatní se prosím věnujte týdenním úkolům.
ČJ - Čtěte a pište do písanky
PŘ - Procvičte si zvířecí rodinky, při videohovoru jsme zjistili, že máme mezery
        http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_hospodzvirata2.htm 
M -   Pozornost zaměřte na slovní úlohy
    -   pokuste se doma nebo při procházce vymýšlet slovní úlohy
         (nezapomeňte zformulovat odpověď - to dělá dětem obtíže)
VV - nakresli obrázek s jarní tématikou

 

ÚTERÝ 28.4.

Připojit se přes Google Meet

 

9:00                  9:30                 10:00
Emmička          Kubík               Naty             
Vaneska           Ládík               Nky               
Jiřík                   Honzík            Deniska
Kačka                                       Terka
Týnka

SPOL + PŘ - sejdeme se při videohovoru. Co budeme potřebovat?
              1. myšlenkovou mapu o hospodářském zvířeti, které si každý vybral
              2. připrav si pozorovací arch, kde jsi zaznamenával klíčení semínek  
              3. diář
              4. čistý list papíru, penál 


Plán na úterní vyučování:
- věnovat se týdenním úkolům - čarodějnice
- procvičování on-line 
   M (matika.inhttps://khanovaskola.cz/)
   ČJ (gramar.inhttps://www.mojecestina.cz/)

Úkol navíc pro rychlíky (někteří mi již poslali úkoly na tento týden ?
najdete pracovní list v příloze.

 

PONDĚLÍ 27.4.

M - procvičování + - . :  https://www.abcguru.sk/workbooks/3/

ČJ - procvičuj si    http://cviceni.testy.sweb.cz/CJ.htm 
    - čtenářská gramotnost
         - POŘADÍ SLOV VE VĚTĚ
         - PŘESMYČKY
    - věnuj se úkolům v pracovních listech na týden

SPOL + PŘ   
- sejdeme se při videohovoru. Co budeme potřebovat?

              1. myšlenkovou mapu o hospodářském zvířeti, které si každý vybral
              2. připrav si pozorovací arch, kde jsi zaznamenával klíčení semínek  
              3. diář
              4. čistý list papíru, penál 

Dnes jsem děti rozdělila podle toho, jaké hospodářské zvíře si vybraly.

Připojit se přes Google Meet
meet.google.com/uab-jbqd-rkr

 

8:30          9:00          9:30           10:00          10:30        11:00          11:30         12:00

Barunka    Terka      Jíra             Maksim       Dan T.      Honzík        Kačka       Emma
Naty          Niky        Dáda          Mára           Denis         Ládík          Sofie       Vaneska
Vašek        Dan A.    Deniska      Nikol           Kuba           Jíra            Týnka          Jiřík

 

PÁTEK 24.4.

TÉMA DNEŠNÍHO SETKÁNÍ - KNIHA, ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Co si připravit?
1. Něco, co chceš sdělit skupině
    - zajímavost, co tě potěšilo, co jsi zažil(a)
2. Jaké hospodářské zvířátko jsi sis vybral(a)
    pro vytvoření myšlenkové mapy
3. Písanku - Batoh2
4. Svou knihu, kterou čteš
    - připrav si část (úryvek), který tě něčím zaujal, rozesmál,
    donutil se zamyslet, ....  tuto část přečteš nahlas
    - číst by si měl(a) nejméně 5 vět
5. Pokud máš nějaký problém, se kterým potřebuješ pomoc 

 

Připojit se přes Google Meet

meet.google.com/ycw-joyw-fkb · Až 250 účastníků

 

9:00              9:30              10:00             10:30              11:00              11:30      
Barunka       Daník T.         Jiřík                Maksim         Emmička       Vaneska
Natálka        Dáda              Honzík           Jíra                 Ládík              Kačka 
Nikolka         Vašík             Denísek          Fanda            Nikol R.         Sofča
Terezka        Mára              Zuzka             Dan A.           Kuba              Týna  

ČTVRTEK 23.4.

Každý rok 22.4. se věnujeme naší planetě  - "Den Země"
Zkoukněte prezentace v příloze. Můžete si vybrat z několika úkolů:

1. napiš přání naší planetě Zemi
2. napiš dopis naší planetě Zemi
3. napiš několik vět o tom, proč bychom měli třídit odpad

Přidat můžeš obrázek.

V matematice se věnuj procvičování na stránce matika.in 2.roč.
 - zaměř se na kapitolu ROZDĚL a SOUSEDÉ.

Na páteční videdeohovor si připrav kniku, kterou čteš a najdi si zajímavou
část (pasáž), kterou přečteš ostatním.

 

AJ -Popis pokoje:

1.      Open your book (učebnici) page 48 and listen (poslouchej)
         -  (stopa 14+ stopa 15)

2.      Write date to your exercise book and answer
         (Otevři si sešit, napiš datum a odpověz):

a.       Where is Harry´s bedroom? (Kde je Harryho pokoj)?

b.      Who´s on the slide (Kdo je na klouzačce)?

c.       Is Harry on the slide? (Je Harry na klouzačce)?

d.      Do you like slide? (Máš rád/a klouzání)?

e.       Do you like swing? (Máš rád/a houpání)?

3.      Look at page 49 and listen (stopa 16) and answer to your exercise book
         (podívej se na str. 49 a poslouchej a odpověz na otázku do sešitu):

a.       Where´s Bruno? (Kde je Bruno?)

 

Dobrovolné:

4.      Draw your bedroom to your exercise book (nakresli svůj pokoj do sešitu):

a.       Popiš místnost slovíčky, které znáš nebo se chceš naučit
          (můžeš pracovat s překladačem)

b.      Popiš místnost alespoň třemi větami jako je to dole na straně 49.

         Prosím o poslání fotky na email 
          [email protected]
          [email protected]

 

 

STŘEDA 22.4.

  - něco na ranní rozehřátí a zároveň tvoření (VV + SP)
https://cz.pinterest.com/pin/281193570470235654/
https://cz.pinterest.com/pin/219269075577288334/
https://cz.pinterest.com/pin/470133648605513563/
https://cz.pinterest.com/pin/679902874983421875/

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

  •  kritéria k sestavení Obrázkové myšlenkové mapy.
     Děti si vyberou hospodářské zvíře  - budu ráda, když mi při pátečním   (24.4.) videohovoru oznámí, jaké zvíře si vybrali
      (ráda bych podle toho rozdělila skupinky na další videohovor - ÚT 28.4.
  •  čtverečkovaný papír na procvičování obvodu, obsahu
  •  čtenářskou kartu (někteří mne žádali, že už mají dočtenou další knihu)

ČJ  - věnuj se své knize
      - napiš si další list v písance Batoh 2

M   - věnuj se týdenním úkolům
        (pokud už jsi odevzdal(a) - zaměř se na matematickou soutěž KLOKAN)

  

ÚTERÝ 21.4.

VIDEOHOVOR - TÉMATA:
1. DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
2. POTRAVNÍ ŘETĚZEC
3. OBTÍŽE PŘI DOMÁCÍ VÝUCE - TÝDENNÍ ÚKOLY - POMOC ONLINE
4. AUTOBUS
5. OBVOD, OBSAH (čtverečkovaný papír)9:00             9:30             10:00            10:30             11:00             11:30      
Barunka       Daník T.         Jiřík               Maksim           Emmička         Vaneska
Natálka        Dáda              Honzík           Jíra                 Ládík              Kačka 
Nikolka         Vašík             Denísek          Fanda             Nikol R.          Sofča
Terezka        Mára              Deniska          Dan A.            Kuba              Týna     

 PONDĚLÍ 20.4.

    - něco na ranní rozehřátí
https://cz.pinterest.com/pin/ASrvw1kP8ClR7
wdnoxjgmJeaCEHLZa0jLvClPoAnAcNlSjcAZ2Y5H7s/

http://toddlers.belirtivenedenleri.com/10-indoor-bal
l-games-for-kids-diy-crafts-maallure/
 
    

SPOL - zopakuj si ústně a řekni někomu dospělému:
            1. datum tvých narozenin (kdy ses narodil(a))
            2. svou adresu (pokud si pamatuješ i PSČ - jsi skvělý(á))
            3. důležitá telefonní čísla (150, 155, 158, 112)

PŘ - popovídej si s někým doma
            1. domácí zvířata
            2. hospodářská zvířata
            3. zvířecí rodinky
      - tímto tématem se budeme zabývat v úterním videohovoru 
         

ČJ - seřaď názvy ptáků podle abecedy na volný list papíru
        https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/da13b88c958d5e7

     - máš možnost volby, seřaď podle abecedy:
        1. každou řádku zvlášť
        2. první dva sloupečky dohromady a poté druhé dva sloupečky
        3. všechny názvy ptáků dohromady

M  - procvičuj si online, co potřebuješ (+ - . : matika.in)
     - pokud se cítíš silný v matematice, v příloze posílám pracovní list
       (je to matematická soutěž KLOKAN, pro nás se jmenuje CVRČEK  
         a je určena všem dětem druháčkům z celého světa) 
         - je to dobrovolná práce a čas na ní máš celý týden
         - o řešení si popovídáme v pátek při videohovoru 
     - rozhlédni se kolem sebe a najdi ve svém okolí geometrické tvary
       (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh), použij čtverečkovaný papír
        https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/2b4c27f708ed34f 


AJ - dn
es zopakujeme a procvičíme umístění předmětů v částech domu.

         1. Open your book (učebnici) page 47 and listen (poslechni) – https://youtu.be/kjWW2bq0Kuo

         2. Open your activity book (pracovní sešit) page 69 – make a small book (vyrobte knížečku)
             – cut, stick with the glue, write in it and colour it (vystřihni, slep lepidlem, napiš a vybarvi)

       3. Prosím o poslání fotek knížečky a nalepení do sešitu
           (stačí přilepit zadní stranu)

        

PÁTEK 17.4.

Dnes se setkáme opět přes videohovor:
   - autobus (muži, ženy)
   - předložky

meet.google.com/qjr-dkqw-odj

9:00                9:30              10:00               10:30               11:00               11:30      
Barunka       Naty              Kačka            Emmička        Týnka              Jiřík
Dáda              Niky              Kuba              Ládík               Nikol R.          Daník T.
Denísek        Mára             Honzík           Terka               Daniel A.        Vaneska
Deniska        Fanda            Sofča              Jíra                   Vašík               Zuza   

 

ČTVRTEK 16.4.

   - něco na ranní rozehřátí

https://cz.pinterest.com/pin/387802217915070190/
https://cz.pinterest.com/pin/84724036726992915/

ČJ - doplňování u - ů - ú   
       http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-2/cesky-jazyk-2/psani-u-u/
    - celé cvičení doplň, vyber si jednu větu a tu psace přepiš na papír

    - tvrdé a měkké slabiky
      http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-2/cesky-jazyk-2/souhlasky/      
    - celé cvičení doplň, vyber si jednu větu a tu psace přepiš na papír

    - párové souhlásky 
      http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-2/cesky-jazyk-2/parove-souhlasky/
    - celé cvičení doplň, vyber si jednu větu a tu psace přepiš na papír

    - psaní slabik dě-tě-ně 
      http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-2/cesky-jazyk-2/pravopis-psani-de,-te,-ne/
    - celé cvičení doplň, vyber si jednu větu a tu psace přepiš na papír

AJ - Dnes procvičíme vazbu Where´s my … - Kde je moje…

1.      Poslechněte si příběh v učebnici na str. 46, nahrávku posílám v příloze. Děti si příběh poslechnou a potom přečtou (stopa 12).

         https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMjwVWkzPLHfxsXhdgVkrmQjw?projector=1&messagePartId=0.1

2.      Otevřete si malé sešity, napište dnešní datum a odpovězte na následující otázky:

         a.       Where´s my mum/dad?

         b.       Where´s my toothbrush (kartáček na zuby)?

         c.       Where´s my book?

         d.      Where´s my pyjamas (pyžamo)?

         e.       Where´s my jacket (bunda)?

3.      Otevřete si pracovní sešit a vypracujte str. 42, nahrávku posílám v příloze (stopa 13).

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMjwVWkzPLHfxsXhdgVkrmQjw?projector=1&messagePartId=0.2

4.      Pr