ŽáciTřídy1. BProcvičujeme

PROCVIČUJEME SI

PROCVIČUJEME NA POČÍTAČI:

 • WWW.RYSAVA.WEBSNADNO.CZ
 • WWW. MATIKA.IN
 • WWW.MATEMATIKA.HROU.CZ

 

 

LEDEN 2019

 • ČTU SLOVA  S "DVOJČATY" DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ
 • ČTU KRÁTKÉ VĚTY, VÍM, JAK VĚTA KONČÍ
 • PŘI ČTENÍ SI ČTU PÍSMENKA JEN POTICHU PRO SEBE A NAHLAS PŘEČTU CELÉ SLOVO
 • SLOVA, VĚTY VYMYSLÍM I NAPÍŠU TISKACÍM PÍSMEM
 • POZNÁM VŠECHNY ČÍSLICE A UMÍM JE I NAPSAT
 • KROKUJI A UMÍM ZAPSAT JAKO PŘÍKLAD
 • ZNÁM DATUM SVÉHO NAROZENÍ I SVOU ADRESU

PROSINEC 2018

 • ČTU PÍSMENKA A SPOJUJI JE VE SLOVA
 • ČTU S POROZUMĚNÍM - PŘIŘADÍM SLOVO K OBRÁZKU
 • SKLÁDÁM SLOVA VE VĚTY
 • ODPOVÍM NA OTÁZKU, ODPOVĚĎ VYHLEDÁM V TEXTU
 • POČÍTÁM DO 10
 • PŘIŘADÍM ČÍSLICI K POČTU PRVKŮ
 • PÍŠU ČÍSLICE 1- 9
 • SESTAVÍM PŘÍKLAD NA + (PŘIDÁM)  - (ODEBERU)
 • VYJMENUJI DNY V TÝDNU A MĚSÍCE V ROCE

LISTOPAD 2018

 • POZNÁM VŠECHNA PÍSMENA, KTERÁ SE VE ŠKOLE UČÍME
 • DOKÁŽU ROZDĚLIT SLOVO NA HLÁSKY B-A-B-I-Č-K-A
 • PROCVIČUJE SI ČTENÍ SLOV A VĚT KAŽDÝ DEN
 • HRAJE SLOVNÍ KOPANOU S RODIČI ČI SOUROZENCI
 • KROKUJE PODLE POKYNŮ
 • DOKÁŽE ZADAT POKYN PRO KROKOVÁNÍ SPOLUŽÁKOVI
 • POSTAVÍ STAVBU Z KRYCHLÍ PODLE PLÁNKU
 • POROVNÁVÁ POČTY PRVKŮ  ČÍSLA

ŘÍJEN 2018

 • SLYŠÍM POSLEDNÍ HLÁSKU VE SLOVĚ? POKUD NE, PAK NACVIČUJI S RODIČI
 • POZNÁM PÍSMENA - A, E, I, O, U, T, P, J, B, 
 • PŘIŘADÍM PŘEČTENÉ SLOVO K OBRÁZKU
 • "MARŤÁNKUJI" SLOVA SE 4 PÍSMENY V-O-D-A, ...
 • ZNÁM SVOU ADRESU
 • ZNÁM SVÉ DATUM NAROZENÍ

ZÁŘÍ 2018 

 • UMÍME SI ZAVÁZAT TKANIČKY
 • SLYŠÍM PRVNÍ HLÁSKU VE SLOVĚ? POKUD NE, PAK NACVIČUJI S RODIČI
 • POZNÁM LEVOU A PRAVOU STRANU
 • PROCVIČUJI SI VÝRAZY: NAHOŘE, DOLE, PŘED, ZA, HNED PŘED, HNED ZA
 • POZNÁM PÍSMENA - A, E, I, O, U, T
 • "MARŤÁNKUJI" - DOSPĚLÝ MI ŘEKNE PÍSMENA P-E-S A JÁ SLOŽÍM SLOVO - PES