ŽáciTřídy1. BProcvičujeme

PROCVIČUJEME SI

PROCVIČUJEME NA POČÍTAČI:

 

ČERVEN 2019

 • OVĚŘUJEME SI SVÉ ZNALOSTI, KTERÉ JSME ZÍSKALI V PRŮBĚHU 1.TŘÍDY

KVĚTEN 2019

 • STÁLE SI ČTU KAŽDÝ DEN
 • VÍM, O ČEM JSEM ČETL(A), UMÍM TO VYPRÁVĚT VE ŠKOLE I DOMA RODIČŮM 
 • VYMYSLÍM VLASTNÍ VĚTY, NAPÍŠU JE VELKÝM TISKACÍM I MALÝM PSACÍM PÍSMEM (Comenia)
 • NAPÍŠU VĚTU S VELKÝM PÍSMENEM NA ZAČÁTKU A SPRÁVNÝM ZNAMÉNKEM NA KONCI
 • NAPÍŠU SPRÁVNĚ JMÉNA S VELKÝM PÍSMENEM NA ZAČÁTKU
 • TRÉNUJI KAŽDÝ DEN SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 10, ABYCH NEMUSEL(A) POUŽÍVAT PRSTÍKY
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 20 ZPAMĚTI NEBO S POMOCÍ KROKOVACÍHO PÁSU
 • ŘEŠÍM ÚLOHY V PROSTŘEDÍCH - AUTOBUS, HADI, NEZBEDNÍCI, PARKETY
 • ORIENTUJI SE NA ČÍSELNÉ OSE 0 - 20, NAJDU ČÍSLA PŘED, HNED PŘED, ZA, HNED ZA
 • PŘEČTU "CELÉ HODINY" NA CIFERNÍKU, UMÍM NASTAVIT SPRÁVNĚ HODINY
 • ORIENTUJI SE V POVOLÁNÍ
   

DUBEN 2019

 • VYBERU SI (POKUD JEŠTĚ NEMÁM) SVOU KNIHU, KTEROU DOMA S POMOCÍ RODIČŮ ČTU
 • KDYŽ NĚCO PŘEČTU, VYPRÁVÍM O TOM DRUHÉMU - O ČEM TO BYLO, BDO V KNIZE VYSTUPUJE (HLAVNÍ HRDINOVÉ), CO SE STALO HRDINOVI, ...
 • VYHLEDÁM ODPOVĚDI NA OTÁZKY V ETEXTU
 • PÍŠU MALÝM PÍSMEM - COMENIA SCRIPT
 • SČÍTÁMA ODČÍTÁM DO 10 BEZ POMOCÍ PRSTÍKŮ
 • POČÍTÁM DO 20 S POMOCÍ KROKOVACÍHO PÁSU 
 • VYJMENUJI MĚSÍCE V ROCE A DNY V TÝDNU
 • VYTVOŘÍM NA HODINÁCH - CELÉ HODINY ( DVĚ HODINY, ...), UMÍM TAKÉ CELÉ HODINY PŘEČÍST

BŘEZEN 2019

 • ČTU KAŽDÝ DEN PRO RADOST, NE PROTO, ŽE TO ŘEKLA MARTINA (PROSÍM O PODPORU RODIČŮ)
 • VÍM CO ČTU = ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
  - PO PŘEČTENÍ TEXTU UMÍM VYPRÁVĚT, CO JSEM ČETL(A)
  - PO PŘEČTENÍ ODPOVÍM NA OTÁZKY, ODPOVĚĎ VYHLEDÁM V TEXTU
 • ZAČÍNÁM PSÁT MALÝMI PÍSMENKY (COMENIA SCRIPT)
 • STÁLE PROCVIČUJI ČTENÍ "DVOJČAT" - DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ 
 • POČÍTÁM DO 10 POKUD MOŽNO BEZ POUŽÍVÁNÍ PRSTÍKŮ - TRÉNUJI PAMĚTNÉ A ČÍM DÁL RYCHLEJŠÍ POČÍTÁNÍ
 • S POMOCÍ KROKOVACÍHO PÁSU SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 17 ( BEZ PŘECHODU DESÍTKY 9 + 8, 12 - 5, ..... 
 • ORIENTUJI SE V MATEMATICKÝCH PROSTŘEDÍCH "HADI" A "AUTOBUS"
 • ORIENTUJI SE V ŘÁDCÍCH A SLOUPCÍCH, ZAPÍŠU INFORMACE DO TABULKY

ÚNOR 2019

 • ČTU KAŽDÝ DEN PRO RADOST, NE PROTO, ŽE TO ŘEKLA MARTINA (PROSÍM O PODPORU RODIČŮ)
 • ČTU SLOVA I KRÁTKÉ VĚTY NAPSANÉ MALÝMI TISKACÍMI PÍSMENKY
 • PRACUJI S TEXTEM - TEXT SI PŘEČTU A VYHLEDÁM V NĚM ODPOVĚDI NA OTÁZKY
 • TVOŘÍM SI SVŮJ PRVNÍ LAPBOOK - "KNIHA",, KTERÁ JE VĚNOVANÁ JEDNOMU TÉMATU (TÉME SI VYBRALA KAŽDÁ SOVIČKA DLE SVÉHO ZÁJMU), DRUHÝ LAPBOOK TVOŘÍME ZATÍM SPOLEČNĚ NA TÉMA "ČLOVĚK"
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 10 A ZVYŠUJI RYCHLOST PŘI VÝPOČTU
 • ZAČÍNÁME POČÍTAT S POMOCÍ DO 15
 • ORIENTUJI SE V NOVÝCH PROSTŘEDÍCH - AUTOBUS A HADI

LEDEN 2019

 • ČTU SLOVA  S "DVOJČATY" DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ
 • ČTU KRÁTKÉ VĚTY, VÍM, JAK VĚTA KONČÍ
 • PŘI ČTENÍ SI ČTU PÍSMENKA JEN POTICHU PRO SEBE A NAHLAS PŘEČTU CELÉ SLOVO
 • SLOVA, VĚTY VYMYSLÍM I NAPÍŠU TISKACÍM PÍSMEM
 • POZNÁM VŠECHNY ČÍSLICE A UMÍM JE I NAPSAT
 • KROKUJI A UMÍM ZAPSAT JAKO PŘÍKLAD
 • ZNÁM DATUM SVÉHO NAROZENÍ I SVOU ADRESU

PROSINEC 2018

 • ČTU PÍSMENKA A SPOJUJI JE VE SLOVA
 • ČTU S POROZUMĚNÍM - PŘIŘADÍM SLOVO K OBRÁZKU
 • SKLÁDÁM SLOVA VE VĚTY
 • ODPOVÍM NA OTÁZKU, ODPOVĚĎ VYHLEDÁM V TEXTU
 • POČÍTÁM DO 10
 • PŘIŘADÍM ČÍSLICI K POČTU PRVKŮ
 • PÍŠU ČÍSLICE 1- 9
 • SESTAVÍM PŘÍKLAD NA + (PŘIDÁM)  - (ODEBERU)
 • VYJMENUJI DNY V TÝDNU A MĚSÍCE V ROCE

LISTOPAD 2018

 • POZNÁM VŠECHNA PÍSMENA, KTERÁ SE VE ŠKOLE UČÍME
 • DOKÁŽU ROZDĚLIT SLOVO NA HLÁSKY B-A-B-I-Č-K-A
 • PROCVIČUJE SI ČTENÍ SLOV A VĚT KAŽDÝ DEN
 • HRAJE SLOVNÍ KOPANOU S RODIČI ČI SOUROZENCI
 • KROKUJE PODLE POKYNŮ
 • DOKÁŽE ZADAT POKYN PRO KROKOVÁNÍ SPOLUŽÁKOVI
 • POSTAVÍ STAVBU Z KRYCHLÍ PODLE PLÁNKU
 • POROVNÁVÁ POČTY PRVKŮ  ČÍSLA

ŘÍJEN 2018

 • SLYŠÍM POSLEDNÍ HLÁSKU VE SLOVĚ? POKUD NE, PAK NACVIČUJI S RODIČI
 • POZNÁM PÍSMENA - A, E, I, O, U, T, P, J, B, 
 • PŘIŘADÍM PŘEČTENÉ SLOVO K OBRÁZKU
 • "MARŤÁNKUJI" SLOVA SE 4 PÍSMENY V-O-D-A, ...
 • ZNÁM SVOU ADRESU
 • ZNÁM SVÉ DATUM NAROZENÍ

ZÁŘÍ 2018 

 • UMÍME SI ZAVÁZAT TKANIČKY
 • SLYŠÍM PRVNÍ HLÁSKU VE SLOVĚ? POKUD NE, PAK NACVIČUJI S RODIČI
 • POZNÁM LEVOU A PRAVOU STRANU
 • PROCVIČUJI SI VÝRAZY: NAHOŘE, DOLE, PŘED, ZA, HNED PŘED, HNED ZA
 • POZNÁM PÍSMENA - A, E, I, O, U, T
 • "MARŤÁNKUJI" - DOSPĚLÝ MI ŘEKNE PÍSMENA P-E-S A JÁ SLOŽÍM SLOVO - PES