ŽáciTřídy1. BMěsíční plán

Měsíční plán

Říjen

ČESKÝ JAZYK

Všechny tvary písmen OSBUALM

Uvolňovací cviky, posilování jemné motoriky

Syntéza dvou písmen

Diktáty na destičkách

Řádek 1., 2. 3., ..., sloupek, vpravo, vlevo, uprostřed

Zápis do tabulky

Dramatizace známých pohádek

Čtenářská dílna

 

MATEMATIKA

Určí počet prvků v daném souboru - do 20

Stavba a její plán

Souměrnost v geometrii

Zápis do tabulky

Psaní čísel 1 - 5

Bludiště

 

PRVOUKA

Orientace ve škole

Podzim

Druhy stromů

Adresa bydliště

Pracovní dny a dny volna