ŽáciTřídy1. AVýuka

VÝUKA

TRÉNUJEME ONLINE :

https://www.gramar.in/cs/

http://www.matika.in/cs/

http://matematika.hrou.cz

https://skolakov.eu/

http://www.chmelkova.cz/

http://www.rysava.websnadno.cz

 

KVĚTEN

 • VČELKA ČTE PLYNULE  - VÍ, O ČEM ČTE A POVYPRÁVÍ RODIČŮM
 • PÍŠE PSACE MALÁ I VELKÁ PÍSMENA COMENIA SCRIPT
 • OPÍŠE, PŘEPÍŠE VĚTY + VYMYSLÍ VĚTU A NAPÍŠE
 • NAPÍŠE VELKÉ PÍSMENO NA ZAČÁTKU VĚTY A U JMEN
 • PŘEČTE TEXT PSACÍM PÍSMEN CS
 • PRACUJE V PROSTŘEDÍ - HADI, AUTOBUS, SKLÁDÁ PARKETY
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 20 ZPAMĚTI (BEZ PŘECHODU)
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 20 S PŘECHODEM - S POMOCÍ KROKOVACÍHO PÁSU
 • ORIENTUJE SE V OSOVÉ SOUMĚRNOSTI
 • ORIENTUJE SE V POVOLÁNÍ
 • ROZPOZNÁ ČÁSTI EKYSYSTÉMU LES (ZVÍŘATA, ROSTLINY, STROMY)
 • ROZPOZNÁ MINCE A BANKOVKY

DUBEN

 • VČELKA ČTE PLYNULE  - VÍ, O ČEM ČTE A POVYPRÁVÍ RODIČŮM
 • PÍŠE PSACE MALÁ I VELKÁ PÍSMENA COMENIA SCRIPT
 • OPÍŠE, PŘEPÍŠE VĚTY + VYMYSLÍ VĚTU A NAPÍŠE
 • PŘEDNESE BÁSEŇ DLE SVÉHO VÝBĚRU
 • PRACUJE V PROSTŘEDÍ - HADI, AUTOBUS, SKLÁDÁ PARKETY
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 20 S POMOCÍ KROKOVACÍHO PÁSU (BEZ PŘECHODU)
 • ROZPOZNÁ A MODELUJE TĚLESA
 • SNAŽÍ SE JIŽ ZPAMĚTI (BEZ PRSTÍKŮ) POČÍTAT DO 10
 • ORIENTUJE SE V ČASE, VYZNAČÍ CELÉ HODINY, PŮL
 • VYJMENUJE ČÁSTI DNE, MĚSÍCE
 • ROZPOZNÁ JARNÍ KVĚTINY, ZAZNAMENÁVÁ POČASÍ KAŽDÝ DEN

 

BŘEZEN

 • VČELKA SE SNAŽÍ ČÍST PLYNULE  - VÍ, O ČEM ČTE A POVYPRÁVÍ RODIČŮM
 • PÍŠE PSACE MALÁ I VELKÁ PÍSMENA COMENIA SCRIPT
 • ČTE SLOVA I VĚTY SE SKUPINAMI  - DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DI, TI, NI, KTERÉ ČTEME SPOLEČNĚ NÉ PO HLÁSKÁCH !
 • OPÍŠE, PŘEPÍŠE VĚTY + VYMYSLÍ VĚTU A NAPÍŠE
 • PRACUJE V PROSTŘEDÍ - HADI, AUTOBUS, SKLÁDÁ PARKETY
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 17 S POMOCÍ KROKOVACÍHO PÁSU (BEZ PŘECHODU)
 • SNAŽÍ SE JIŽ ZPAMĚTI (BEZ PRSTÍKŮ) POČÍTAT DO 10
 • CHARAKTERIZUJE JARO
 • POZNÁVÁ SPRÁVNOU VÝŽIVU

ÚNOR

 • VČELKA ČTE KAŽDÝ DEN - RODIČE SE DOPTÁVÁJÍ O ČEM VČELKA ČTE
 • PŘEPÍŠE SLOVA Z MALÝCH TISKACÍCH PÍSMEN DO VELKÝCH TISKACÍCH PÍSMEN
 • ČTE SLOVA I VĚTY SE SKUPINAMI  - DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DI, TI, NI, KTERÉ ČTEME SPOLEČNĚ NÉ PO HLÁSKÁCH !
 • PÍŠE NA LINKU PÍSMENA, SLOVA, VĚTY DLE DIKTÁTU
 • POZNÁVÁ RŮZNÁ PROSTŘEDÍ - HADI, AUTOBUS, NEPOSEDOVÉ
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 15 POMOCÍ KROKOVACÍHO PÁSU
 • POJMENUJE ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA
 • POZNÁ STOPY ZVÍŘAT VE SNĚHU

LEDEN

 • VČELKA SE SNAŽÍ ČÍST PLYNULE  - POTICHU MŮŽE MARŤÁNKOVAT A NAHLAS PŘEČTE JIŽ CELÉ SLOVO
 • POZNÁ A POJMENUJE JEDNOTLIVÁ MALÁ PÍSMENA
 • ČTE SLOVA I VĚTY SE SKUPINAMI  - DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DI, TI, NI, KTERÉ ČTEME SPOLEČNĚ NÉ PO HLÁSKÁCH !
 • PÍŠE NA LINKU PÍSMENA, SLOVA, VĚTY DLE DIKTÁTU
 • NAUČÍ SE MĚSÍCE ZPAMĚTI - UŽ OPRAVDU VŠICHNI
 • KROKUJE TAM I ZPĚT A ZAPÍŠE POMOCÍ PŘÍKLADU
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 12
 • POJMENUJE ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA
 • POZNÁ STOPY ZVÍŘAT VE SNĚHU

 

PROSINEC

 • VČELKA HLÁSKUJE (MARŤÁNKUJE) VÁMI PŘEČTENÉ SLOVO Z UČEBNICE PÍSMENA
 • POZNÁ A POJMENUJE JEDNOTLIVÉ PROBRANÉ HLÁSKY
 • ČTE SLOVA I VĚTY TÝKAJÍCÍ SE PROBRANÉHO PÍSMENE
 • PÍŠE NA LINKU PÍSMENA, SLOVA, VĚTY DLE DIKTÁTU
 • NAUČÍ SE BÁSEŇ ZPAMĚTI
 • PŘIŘADÍ STAVBU K PLÁNU
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 10
 • VYJMENUJE DNY V TÝDNU A MĚSÍCE
 • POPÍŠE ZMĚNY V PŘÍRODĚ V ZIMNÍM OBDOBÍ

 

LISTOPAD

 • VČELKA HLÁSKUJE (MARŤÁNKUJE) VÁMI PŘEČTENÉ SLOVO Z UČEBNICE PÍSMENA
 • POZNÁ A POJMENUJE JEDNOTLIVÉ PROBRANÉ HLÁSKY
 • ČTE SLOVA I VĚTY TÝKAJÍCÍ SE PROBRANÉHO PÍSMENE
 • PÍŠE NA LINKU PÍSMENA, SLOVA, VĚTY
 • STAVÍ STAVBY PODLE PLÁNU
 • POROVNÁ ČÍSLA < = > 
 • ZNÁ SVÉ DATUM NAROZENÍ A POVÍDÁ O SVÉ RODINĚ
 • URČÍ ČÍSLA NA TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
 • ROZLIŠÍ A POPÍŠE ROČNÍ OBDOBÍ
 • ROZTŘÍDÍ OVOCE A ZELENINU

ŘÍJEN

 • VČELKA HLÁSKUJE (MARŤÁNKUJE) VÁMI PŘEČTENÉ SLOVO Z UČEBNICE PÍSMENA
 • POZNÁ A POJMENUJE JEDNOTLIVÉ PROBRANÉ HLÁSKY
 • ČTE SLOVA I VĚTY TÝKAJÍCÍ SE PROBRANÉHO PÍSMENE
 • PÍŠE NA LINKU PÍSMENA, SLOVA, VĚTY
 • PŘEDSTAVÍ SVOU KNIHU, KTEROU ČTETE (ČTE)
 • KROKUJE DLE POKYNŮ
 • STAVÍ STAVBY A POPÍŠE KOLIK MÁ PODLAŽÍ
 • URČÍ POČET PRVKŮ A ZAPÍŠE,  DOPLNÍ DO POŽADOVANÉHO POČTU
 • RYTMICKY STŘÍDÁ BARVY
 • ZNÁ SVOJI ADRESU
 • URČÍ ČÍSLA NA TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
 • ROZLIŠÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - NA VODĚ, VE VZDUCHU, NA SILNICI, NA KOLEJÍCH
 • ROZTŘÍDÍ STROMY - JEHLIČNATÉ, LISTNATÉ A JEJICH PLODY, HOUBY - JEDOVATÉ, JEDLÉ, NEJEDLÉ