ŽáciTřídy1. AProcvičujeme

Pátek 13.3.

Úkoly

Anglický jazyk

Na pátek 13.3

Zopakovat slovní zásobu oblečení - trousers, shoes, socks, dress, t-shirt, jacket, hat, skirt, jeans, boots
- říkáte nahlas slovíčka 
 
Na youtube písnička o oblečení
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU  
-řeknete si, co v písničce je a opakujte to, co je anglicky řečeno. Písničku opakujte několikrát. Objevují se tam i slovíčka, která neznáme, Jaká to jsou?
-řeknete si na jakou část těla (anglicky) oblečení patří a jakou má barvu
 
Český jazyk
 
Učíme se číst str. 83
 
Žabka Márinka( doplňující otázky)
 
Písanka zelená str. 19 
písmeno č
slova
k obrázkům napiš slova
 
Matematika
 
Znaky nerovnosti ( větší, menší, rovná se )
+ cviční v příloze

Soubory ke stažení