ŽáciTřídy1. AProcvičujeme

25.9. 2019

Je potřeba doma procvičovat probraná písmena a rozklad slov.

Známe všechny samohlásky:

A,E,I,O,U,Y, Á, É, Í, Ý, Ó, Ú,ů

Souhlásky:

T,P,J,K,B

Samostatně písmena poznáme.

Trénujte slova: Rodič říká celé slovo, dítě hláskuje po hláskách

PEPA, TÁTA, OTA, TETA, JÁJA, PÁJA, PIJE, JÍ, TO, TU, TA, TO, JE, PATA, KÁJA, BOB, BOBEK, 

Můžete slova zkusit i napsat.