ŽáciTřídy1. AKalendář

Kalendář

Ú N O R  2 0 2 1 

1. 

Dú: písanka str 12, přepisuje e,é,i,í

do psací abecedy

                          

2.

Dú: Učíme se číst str. 40 - přečte pohádku,

opíšeme druhou větu do rámečku.

Někteří dopisují písanku.

3.

Dú: Ma str. 62, cv. 1.

Nejen pro nemocné:

Učíme se číst - str. 40 - 41,

čteme pohádky.

 

4.

Dú: písanka str. 16 - 

píšeme psace slabiky le,li,lu, me,mi,mu

Pejsek a kočička - str 74 - čteme slova se slabikou DI, TI, NI.

                    

 

5.

Poslední možnost objednat z katalogu Albatros

 

 Dú na prázdniny - denní domácí četba z vybrané dětské knihy.

8.

JARNÍ PRÁZDNINY

 

9.

 

10.

JARNÍ PRÁZDNINY       

 

11.

 

12.

JARNÍ PRÁZDNINY

15.

Kontrola dú:

 Prezentace četby z jarních prázdnin - NE VŠICHNI SPLNILI TÝDENNÍ ÚKOL.

Dnešní dú: vyplnit formulář k domácí četbě.

Pejsek a kočička: str.77 - čteme slova

se slabikou DĚ, TĚ, NĚ.

 

 

16.

17.

Dú:

Čítanka str. 77 - čteme texty s malými tiskacími písmeny

Písanka - píšeme první slova na str. 23.

Pasovaní písaři píší perem, ostatní zatím tužkou.

 

 

18.

 

 

19. 

Dú: Čj - čítanka celá str. 54 - trénujeme čtení slov, vět malou abecedou.

Kontrola prací - přeposílám k nahlédnutí diktát psacích písmenek - sluníčkový sešit

Pracovní list - čtení s porozuměním - pohádky

pracovní list činnosti doma - ve škole

Nahlédnutí, prosím, stvrdit podpisem.

 

 

22.

Dú: Matematika - pracovní sešit

                          str. 66(?), cv 1

Pro nemocné - čteme malou tiskací abecedu - čítanka srtr. 54

píšeme písmeno malé psací a.

 

 

23.

 

24.

Dú: Prvouka - budeme potřebovat zubní kartáček a pastu - plníme plán prevence.

 

25.

Dú: Čj - písanka str. 6. - opisujeme slova

 Čítanka str. 57 - Hezký sen.

 

Fotomateriály pro nemocné - fotogalerie.

 

26.