ŽáciTřídy1. AKalendář

Kalendář

Z Á Ř Í  2 0 2 0

 

1.

Slavnostní zahájení

šk. roku 2020 - 2021

2.

ZAČÍNÁME!

2 VH

3.

Dnes 3 VH.

Třídní schůzka.

4.

7.

Pracujeme dle rozvrhu. (v sekci O třídě).

Celá třída se fotíme,

musím nahlásit počet fotek.

: Pejsek a kočička, str. 3,

píšu písmeno A

 

8.

Fotíme se.

Modráskové dú z AJ: 

na 1. str pracovního sešitu nakreslím obrázek

a maminka napíše mé jméno.

na 3. str. spojím smajlíka s fotkou.

Žluťáskové dú nemají.

9.

Začíná půlené vyučování -

matematika.

Můžeme nosit peníze na fotky - 1 ks=35 Kč.

10.

Povinnost nosit roušky ve společných prostorech školy.

Dú: prac. list písmene E,É

      vykreslí obrázky

v říkance vyhledá a zakroužkuje:

červeně E, zeleně É

(vypracovat pouze 1. str.)

 

11.

Máme první tělocvik - 

potřebuji cvič. úbor:

tepláky, tričko, mikina, tenisky/ cvičky.

Vše podepsané v pytlíku, batůžku necháváme v šatně.

1 krát za měsíc neseme na vyprání.

14.

Dú:

Pejsek a kočička (Čj) - str.4/ označené řádky - píšeme E.

15.

16.

Dú: učebnice prvouky, str. 13, cv. 2 - naučit se básničku.

17.

Dnes velká pochvala za splnění dú - přednes básničky. (2 Cipískové mi básničku řeknou zátra).

 

Dnešní dú: pracovní list - uvolňovací cviky:

horní oblouk - žabička

dolní oblouk - vlny od parníku

18.

Dú - Pejsek a kočička:

str. 7, cv 1 čteme písmena.

21.

Dú: ústně procvičovat čtení písmen v Pejskovi a kočičce.

Trénovat diktát písmen z alba.

22. 23. 24.

25.

Zdravotní způsobilost!

Nahlásím počet fotek - fotografování prvňáčků.

Cipískové nesou domů k nahlédnutí hodnocení měsíce září. Založeno v zeleném diáři.

Vaše komentáře vítány, místo na druhé straně mého dopisu.

28.

Státní svátek 

máme prodloužený odpočinek.

29.

Začíná kurz gymnastiky!

V 7, 15 odchod z družiny

V 7,45 předání dětí u haly Koldům

30.

Fotografování prvňáčků