ŽáciTřídy1. AAktuality

ZÁŘÍ

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ:

ČJ

- vyslovuje zřetelně a srozumitelně

- rozvíjí slovní zásobu - vypráví podle obrázku, své zážitky, prožitky

                                - přednáší říkanky

- seznamuje se s prvními písmeny - samohláskami, rozezná délku samohlásek

- pomoci cviků uvolňuje paži, ruku, dbá na správný úchop

 

MA:

- orientujeme se v prostoru: určí vpravo, vlevo, před, za, pod, nad

- určí počet prvků do 6

- řeší jednoduché početní operace: rozklad čísla, více, méně

 

SPO:

- seznamuje se se spolužáky - pamatuje si jména kamarádů

- seznamuje se s třídními pravidly: 1. Dodržujeme hygienu

                                                   2. Mluví jen jeden

- vypráví o školním prostředí, školních pomůckách

 

Pří:

- jednoduše charakterizuje podzim 

- rozliší druhy stromů (listnaté x jehličnaté), rozpozná některé plody

 

Jednotlivé výchovy budou vhodně doplňovat a prolínat se s naukovými předměty.