ŽáciTřídy1. AAktuality

ŘÍJEN

Měsíc září vystřídal říjen. Z Cipísků začínají být školáci. A co nás v říjnu čeká?

ČJ:       - stále trénujeme zřetelnou, hlasitou a správnou výslovnost

           - rozvíjíme slovní zásobu - vyprávíme podle obrázků, svých zážitků

           - přednášíme říkanky

           - pomocí cviků uvolňujeme paži, ruku

           - píše na linku samohlásky, první slova

           - správně čte a zřetelně vysloví délku samohlásky

           - skládá a čte první slova

 

MA:      - fixujeme pojmy: vpravo - vlevo, před, za, pod, nad, vodorovně -  svisle

            - rozdělí číslo na dva sčítance (do 6 -ti)

            - vyřeší jednoduché matem. operace - sčítá názorem (prsty, pastelky), dočítá do 6 -ti

            - staví stavby podle předlohy, stavby správně pojmenuje - vláček, věž, růžek

 

PRVOUKA:  - jednoduše charakterizuje podzim (počasí, oblečení, zkracuje se den)

                 - správně rozezná stromy ( jehlič - list)

                 - podle obrázku popíše podzimní práce na zahradě, rozezná podzimní ovoce x zeleninu

 

                - orientuje se v místě bydliště - zná adresu

                - orientuje se v blízkém okolí školy - seznamuje se s prvními pravidly silničního provozu - dopravní výchova

 

 Výchovy se zase budou vhodně prolínat všemi předměty, aby bylo vyučování pestré, tvořivé a podporovalo aktivitu, pozornost a dětskou fantazii.