ŽáciTřídy1. AAktuality

PROSINEC

Nastal adventní čas, doba přání, kouzel a těšení se, ....

Přesto i v tento nádherný čas budeme objevovat a poznávat nové:

 

ČJ:

- stále dbáme na správnou a zřetelnou výslovnost - zvláště, když máme ústa zakryta rouškou

- ovládáme hláskový rozklad jednoduchých slov - mluvíme loupežnicky

- čteme slova a věty

- opisujeme slova, krátké věty

- píšeme písmena, slova dle diktátu

- vyprávíme a nasloucháme spolužákům - prezentujeme rodinné zvyky a tradice

- nacvičujeme části jednotlivých psacích písmen

 

Ma:

- přečteme, zapíšeme a rozložíme číslo - počet do 10

- porovnáváme a používáme znaky < = >

- sčítáme, odčítáme, dočítáme do 10

- orientujeme se na ose, krokujeme

 

PRV:

- charakterizujeme roční období ZIMA

- vyprávíme o zvycích a tradicích v adventním čase

 

VÝCHOVY doprovodí (pokud je to možné) krásnou, klidnou a tvořivou atmosféru ve vánočních dílničkách.