ŽáciTřídy1. AAktuality

Poděkování

Velká pochvala a obrovské poděkování patří všem Cipískům za pomoc při stěhování knihovny.

"Jako mraveneček v lese každý Cipísek knihu z knihovny nese...."

Cipískové děkuji!!! Vaše Dana :-*