ŽáciStránky předmětůFinanční gramotnostPříspěvky

Tématický plán - FG

Výstup SSZŠ Měsíc Učivo 
Na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH září-červen marže, tvorba ceny, DPH
Objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny září-červen nabídka, poptávka, trh, fungování trhu
Popíše vliv inflace na hodnotu peněz  září-červen inflace, deflace, peníze
Vysvětlí rozdíl mezi "dobrým dluhem" a "špatným dluhem"  září-červen dobrý dluh, špatný dluh
Sestaví jednoduchý rozpočet, uvede hlavní příjmy a výdaje, zváží nezvbytnost jednotlivých výdajů září-červen příjmy, výdaje, cashflow, aktiva, pasiva, účetnictví
Objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu  září-červen výsledovka-rozvaha, zdroje příjmů, zdroje výdajů, náklady, výnosy
Vysvětlí, jak se může občan bránit v případě porušení práv spotřebitele září-červen ČOI, SOS, reklamace, práva a povinnosti spotřebitele, kupní smlouva, fakturace
Uvede příklady a možná rizika použití debetní a kreditní platební karty září-červen debet, kontokorent, služby bank, úrok
Uvede a porovná některé způsoby nakládání s volnými prostředky(Cashflow) září-červen produkty finančního trhu, investice,
Uvede a porovná některé způsoby krytí schodku(deficitu) září-červen dluh, úvěr, hypotéční úvěr, spotřebitelský úvěr, splátkový prodej, leasing atd., nebankovní instituce, banky, reklama
Vysvětlí význam úroků září-červen úroky a úročení, placený úrok, přijatý úrok, 
Porovná různé druhy pojištění u různých institucí, z výsledků učiní konkrétní závěr září-červen pojišťovny, druhy pojištění, reklama
Porovná různé druhy bank z hlediska vedení běžného účtu a spořícího účtu, z výsledků učiní závěr září-červen běžný účet, spořící účet, komereční banky, reklama