ŽáciStránky předmětůČeský jazykZ. Kóňa

Dú na úterý 3. 3.

Vypracuj do sešitu.

Urči druh Vv, z textu vypiš všechna zájmena.

1)Ptal se, kdy bude mít bratříčka. 2)Chtěli jsme, aby za nás hrál. 3)Přemýšlel o tom, zda má dárek přijmout. 4)Kdo se bojí, ať s námi nechodí. 5)Ihned vrátil, co mu nepatřilo. 6)Udivilo ho, že už nebude pršet. 7)Hodinu trvalo, než vrak ze silnice odtáhli.