ŽáciStránky předmětůČeský jazykZ. Kóňa

Domácí úkol na úterý 17. 12.

Sestav souvětí podle vzorce:

Jestliže 1VV příslovečná podmínková, 2VH, neboť 3VH, že 4VV předmětná.

Při tvorbě souvětí využij alespoň jedno sloveso v podmiňovacím způsobu, dále jedno oslovení (pozor na čárky), dále sloveso zhlédnout (můžeš ho tvarovat) a sloveso shlédnout (můžeš ho tvarovat). Pošli vyučujícímu jako přílohu.