ŽáciStránky předmětůČeský jazykM. Prejzová

6.A - Návštěva městské knihovny - Beseda: Jak na referát

Šesťáci na besedě Jak na referát získali teoretické znalosti, jak postupovat při psaní referátu, a dokonce si i zkusili ve skupinkách referát vytvořit. 

Skupinky žáků pracovali s různými zdroji. Někteří měli za úkol pracovat s internetem, druzí s knihami. V předem určeném čase měli najít odpovědi na otázky k tématu vesmír. Nakonec byl referát přednesen před ostatními.