WebZápis 2023Aktuality

Proč si vybrat Sportovku

PROČ SI VYBRAT SPORTOVKU?

NEJSME TU JEN PRO SPORTOVCE,

jsme otevření všem, kteří chtějí kvalitní smysluplné základní vzdělávání.

Profilujeme se zaměřením na SPORT, CIZÍ JAZYKY (AJ a NJ) A INFORMATIKU.

MÁME SVOU VIZI: „Vzájemnou podporou k úspěchu“.

Rozvíjíme tvořivost, pracujeme s informacemi, snažíme se vést žáky k porozumění nutnosti celoživotního učení. Vytváříme bezpečné prostředí založené na vzájemné úctě a sebedůvěře. Chceme, aby v naší škole převládal úsměv, aby každý, kdo do ní přichází, do ní vstupoval rád.

CO ŽÁKŮM NABÍZÍME?

Kvalitní smysluplnou výuku zaměřenou na dovednosti a kompetence využitelné pro život.

Výuku učitelů, kteří jsou kvalifikovaní ve svých oborech a neustále rozvíjejí své dovednosti dalším studiem.

Bezpečné prostředí – dbáme na příznivé klima tříd i celé školy.

Školu, ve které vítáme rodiče našich žáků – jsme zapojeni do projektu Rodiče vítáni.

Výuku dle školního vzdělávacího programu „Škola v pohybu“.

Půlené vyučování (v ČJ, MAT a AJ – výuku v méně početných skupinách).

Počty dětí ve třídách – v průměru 21 žáků ve třídě.

Výuku ANGLIČTINY od 1. třídy, NĚMČINY od 7. třídy.

Výuku čtení a psaní genetickou metodou.

Výuka FIE na obou stupních

Výuku MATEMATIKY (OD 1. TŘÍDY) prověřenou metodou prof. Hejného.

Učení pomocí smysluplných PROJEKTŮ (Anglický den, oborové dny…).

Smysluplné hodnocení – využíváme kriteriální hodnocení v předmětech HV, VV, PČ a OSV.

Výuku v souvislostech zajímavé předměty- Osobnostně sociální výchova, Umělecký seminář, Výchova ke zdraví, Informatika, Digitální technologie, Finanční gramotnost, Administrativa.

Školní poradenské pracoviště – speciální pedagog a sociální pedagog  přímo ve škole.

Sportovní specializaci: hokej, fotbal, volejbal, výbornou spolupráci se SPORTOVNÍMI KLUBY.

Výuku přizpůsobenou tréninkům – tréninky navazují na výuku nebo jsou začleněny do výuky.

Umožnění individuálních plánů výuky pro sportovce.

Moderní zázemí školy: kvalitní didaktické pomůcky a vybavení.

Kurzy: adaptační, lyžařský (pro I., i II. stupeň ZŠ), turistický, vodácký.

PC techniku na výborné úrovni, výuku na I-padech, tabletech, zasíťovanou školu pomocí wifi.

Plaveckou výuku žákům 1- 4. tříd.

snídaně ve škole 7.15 – 9.00 hodin

kurzy bruslení

kurz gymnastiky pro 1. a 2. třídu

Možnost trávit čas ve školní družině a školním klubu.

Výběr ze tří jídel bezobjednávkovým systémem ve školní restauraci  Scolarest.

Možnost nákupu ve školním bufetu – s důrazem na zdravou výživu.

Možnost zapojit se do školní demokracie – činnosti žákovského parlamentu.

Možnost pracovat v redakční radě dětského časopisu OKO

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies