WebZápis 2023Aktuality

Dodatečný zápis do 1.tříd

Dodatečný zápis do 1.tříd bude 18.4. od 14.30 hodin.

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 30-ti dnů od zápisu na webu školy a u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies