WebZápis 2021Aktuality

Rozbor čerpání příspěvků - školné

Rozbor čerpání příspěvků -  školné

Co konkrétně garantujeme v ceně školného 700,-Kč měsíčně:

· Nižší počty žáků ve třídě, průměr na třídu je 23 žáků.

· Činnost speciálního pedagoga – poradenské pracoviště přímo ve škole.

· Půlené vyučování (jedna hodina týdně v každé třídě nad 20 žáků v předmětech Aj, MAT, ČJ, informatika).

· Doučování žáků na I. i na II. stupni.

· Pracovní sešity pro žáky (např.: vše na I. stupni, na II. stupni AJ, MAT, NJ, Př, atp.).

· Vybrané učební potřeby (výtvarná výchova, pracovní činnosti, školní družina a klub).

· Žákovské sešity, čtvrtky a diáře žáka.

· Doprava žáků, cestovné (výjezdy třídních kolektivů, sportovní výjezdy, olympiády, soutěže žáků).

· Hrazení pojištění pro žáky školy na výjezdy.

· Návštěvy divadel, planetária, exkurze, kino, atp.

· Odměny žákům (knihy pro nejlepší žáky, odměny pro žáky se zlepšením, úspěšné sportovce a reprezentanty školy), ceny pro žáky a materiál na školní akce a soutěže.