WebZápis 2021Aktuality

Přednosti školy od A do Z

Adaptační výjezdy # asistenti ve třídách # cyklisticko turistický a lyžařský kurz # EDISONI studenti z celého světa ve škole #  ESTI spolupráce s D. Lazennecem # FIE-  Feuersteinova metoda #  genetická metoda čtení #  gymnastika v 1. a 2.třídách  # formativní hodnocení žáků  # individualizovaná matematika na II.stupni  # individuální přístup k žákům #  kurz pro předškoláky  # kvalitní vybavení školy #  letní příměstský tábor #   moderní výuka informatiky  motivační soutěž TOP 40 #   oborové práce žáků 9. ročníků #  péče o žáky v době mimo vyučování – školní družina a klub  # školní bufet se zdravou výživou #  školní restaurace Scolarest- výběr ze 3 jídel # tandemová výuka (Tv, Ma) #  TRIA-spolupráce s rodiči #  ukázkové hodiny v 1.třídách  # vánoční radovánky pro rodiče a děti  # vánoční soutěž a Obchůdek u Ježíška  #  výuka 2. jazyka od 7.třídy  #  výuka Aj s rodilým mluvčím #  výuka anglického jazyka od 1.třídy #  výuka čtení formou SFUMATO #  výuka matematiky podle prof. Hejného  #  výuka v bloku # zahradní slavnost #  zájmové kroužky.