WebZápis 2020Aktuality

Aktuální informace k zápisu do 1.ročníků

 Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. dubna 2020 do 29. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení).

Rodičům,  kteří se registrovali v našem registračním sytému budou veškeré tiskopisy k zápisu zaslány emailem.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání / žádosti o odklad školní docházky budou přijímány:

 • mailem od 1. – 29. dubna 2020 na adrese [email protected]
 • prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky školy je uo4x6m)
 • poštou (Základní soukromá sportovní škola s.r.o., Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01)
 • osobně  do školy  v termínu: 22. 4. a 23. 4. 2020 vždy od 8.00 do 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu

 

 Všechny informace k zápisu do 1. tříd jsou uvedeny na stránkách škol, u kterých budou zákonní zástupci žádat o přijetí do 1. třídy včetně PŘIHLÁŠKY pro danou školu.

 

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat.

Dne 30. 4. 2020 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 Dne 4. května 2020 budou zveřejněny výsledky zápisu.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitele školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení.

 Pokud chcete zapsat dítě do 1. ročníku :

 • Žádost o přijetí (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Zápisový list (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Pokud dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, oskenujte, ofoťte i tento doklad.
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud chcete odklad povinné školní docházky :

 • Zápisový list (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Žádost o odklad školní docházky (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • Kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud do 30. 4. nemáte všechny potřebné dokumenty k odkladu školní docházky. Přesto podejte žádost o přijetí a naskenovaný rodný list. Ostatní dokumenty (doporučení ŠPP, PPP a lékaře pošlete škole dodatečně).