WebZápis 2020

Aktuální informace k zápisu do 1.ročníků

 Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu od 1. dubna 2020 do 29. dubna 2020. Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat…

Sfumato - výuka kterou podporuje naše škola

Ve školním roce 2020 - 2021 budeme ve třídě paní učitelky Mgr. Štafové naše prvňáčky učit čtení formou SFUMATO. Níže se můžete podívat na zajímavé video k této tématice.   https://www.youtube.com/watch?v=VSvnp6Vog4k&feature=youtu.be