WebZápis 2019

Tiskopisy k zápisu

Zde si můžete stáhnout a předvyplnit potřebné tiskopisy k zápisu.

Dopis pro rodiče

Vážení rodiče, vítáme Vás ve škole Vstup dítěte do školy je náročný nejen pro dítě, ale i pro Vás. Úspěch žáka v první třídě je ovlivněn kvalitní přípravou. Prosíme Vás, věnujte svůj čas na tuto přípravu a rozvíjení dovedností dítěte. 

Zápis do 1. třídy

středa 10. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin čtvrtek 11. 4. 2019 od 8:00 do 15:00