WebKontakty

Mgr. Zuzana Vimrová Třídní učitelé 2. stupně

Umístění:
8. B

Profil

V roce 1999 maturovala na SPŠ Most, v letech 1999-2004 studovala na UJEP v Ústí nad Labem obor matematika, základy techniky pro druhý stupeň základní školy. Od roku 2003 vyučuje na SSZŠ Litvínov. Ve školním roce 2017/2018 je třídní učitelkou 9. A a vyučuje matematiku, fyziku a svět práce

Má státní zkoušku z obchodní korespondence. Úspěšně absolvovala základní a pokročilý kurz informační gramotnosti, CLIL – využití anglického jazyka v jiných předmětech a další kurzy zaměřené na zlepšování kvality výuky, dále kurzy MBTI I, II, kurz hodnotového vzdělávání a dlouhodobý mentorský kurz

V letech 2015-2017 absolvovala několik kurzů a letní školu týkající se výuky matematiky prof. M. Hejného, kterou vyučuje v šestém ročníku.

Kontaktní formulář