WebKontakty

Vladimíra Kašťáková Vychovatelky

Profil

studovala:
SPGŠ - MOST
ŠMVZP - PF - UK
Asistent pedagoga
pracovala:
Spec.škola Most
Spec.škola Litv.
ZŠ Janov
SSZŠ Litvínov

absolvovala:
Zaklady ICT
Seminář NIDM
Dílny,,Kapradí"
Step by step
Typologie MBTI

Kontaktní formulář