WebKontakty

Mgr. Sandra Krausová Netřídní učitelé

Profil

Narozena v červenci 1985 v Mostě. Maturovala v roce 2004 na Gymnáziu v Mostě.
V roce 2009 úspěšně ukončila studium na UJEP v Ústí nad Labem v programu
učitelství pro základní školy v oboru český jazyk a literatura a dějepis pro 2. stupeň
ZŠ. Na SSZŠ začala pracovat v únoru 2009 jako učitelka anglického jazyka pro první
stupeň a českého jazyka pro druhý stupeň. Následovaly přestávky ve výuce
z důvodu plnění mateřských povinností. V současné době se věnuje výuce
anglického jazyka v 1.A, 1.B, 2.A a výuce dějepisu v 8.A, 9.A. Zastává také funkci ve
školní knihovně. Ve výuce ráda využívá např.: interaktivní tabuli, počítače, metody
aktivního učení, metody kritického myšlení, tvorbu výukových plakátů, zpívání
písniček, krátká výuková videa, práci s pracovními listy a textem, také obrazovými
slovníky, učebnicemi a pracovními sešity. Mezi její dosažená osvědčení patří např.:
Metody aktivního učení, Kreativní učitelé = kreativní hodiny anglického jazyka, Hry
pro zvládání agresivity a neklidu …

Kontaktní formulář