WebKontakty

Mgr. Romana Martináková Třídní učitelé 1. stupně

Umístění:
3.B

Profil

Rodačka z Litvínova.
Absolventka gymnázia T. G. M. v Litvínově - obor chemie, PF UJEP v Ústí n./L. - obor učitelství 1. stupně se zaměřením na Vv.
Od roku 1995 učila na 4. ZŠ v Litvínově a od roku 1998 působí na 1.stupni SSZŠ Litvínov.
Získala celou řadu certifikátů a osvědčení v oborech spojených s pedagogickou praxí. Např. Genetická metoda čtení, Nápravy grafomotorických obtíží u dětí, Diagnostika dětské kresby, Prevence specifických poruch učení a ped. diagnostika, Uživatelské ICT znalosti a dovednosti, Utváření a rozvoj klíčových kompetencí, semináře společnosti Step by Step, Myšlenkové mapy pro děti, absolventka letní školy v oblasti ČJ.
Při zaměstnání se soukromě vzdělává v Aj.
Mezi její zájmy patří sport a aktivity spojené s rodinou.

Kontaktní formulář